Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 29/3 - 03/4 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 29/3
Sáng
Lãnh đạo Sở hội ý công tác tổ chức bộ máy.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 19.
- Anh Dũng: Nghỉ phép đến hết ngày 12/4.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 30/3
Sáng
- Anh Minh: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 4
Ngày 31/3
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh, Anh Lợi: 15h Làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận chính quyền tại Phòng họp Sở.
Thứ 5
Ngày 01/4
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4.
- Anh Lợi: Dự Lễ thả giống tại tạo nguồn lợi thủy sản tại sông Nhật Lệ.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự họp thường kỳ UBND tỉnh Quý I/2021.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 02/4
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XVII cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc với Chi cục Thủy sản về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 (phòng KH-TC cùng dự).
Thứ 7
Ngày 03/4
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]