Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 29/5 - 03/6 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 29/05 đến ngày 02/06/2017)   
 
        
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 29/05
Sáng
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6.
- Anh Minh: Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã An Thủy.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với Thanh tra tỉnh về kiểm tra tiếp công dân 6 tháng đầu năm tại phòng họp Sở.
- Anh Dũng: Làm việc với Sở Tài chính tại Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 30/05
Sáng
- Anh Khoa: 8h Làm việc tại UBND tỉnh (Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 31/05
Sáng
- Anh Khoa: Họp Ban chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Trường Sơn.
- Anh Lợi: Làm việc với BQL Cảng cá Nhật Lệ về công tác chuẩn bị sử dụng Khu neo đậu Bảo Ninh (BQLDA ĐTXD Ngành, phòng KH-TC cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
01/06
Sáng
- Anh Khoa: Dự họp phiên thường kỳ tháng 5 tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Đồng Trạch.
- Anh Lợi: Làm việc với xã Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn về vị trí đầu tư cơ sở đóng tàu (Chi cục Thủy sản, phòng KH-TC cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Nghe tư vấn báo cáo Đề tài thoát lũ Phong Nha tại Chi cục Thủy lợi.
- Anh Minh: 14h Họp BCĐ cổ phần hóa Doanh nghiệp tại UBND tình.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 02/06
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra công tác QLBVR tại một số địa phương.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị giới thiệu một số nội dung của Dự án PTNT bền vững vì người nghèo tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên.
- Anh Lợi: Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Cảnh Dương.
Chiều
- Anh Khoa: Đi công tác tại tỉnh Thừa Thiên Huế đến hết ngày 03/6.
- Anh Minh: Làm việc với Chi bộ QLCL NLSTS về công tác chuẩn bị Đại hội.
- Anh Lợi: Kiểm tra tình hình nuôi tôm trên cát cùng UBND tỉnh ( Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi).
                
       
  
 
 
[Trở về]