Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 29/6 - 03/7 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2020)   
    
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
29/6
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: 8h Làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
30/6
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 4
Ngày
 01/7
Sáng
- Anh Minh: Dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập huyện Minh Hóa.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự Đại hội Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về công tác PCCC rừng
- Anh Dũng: 14h Họp về tình hình thực hiện các dự án tại BQLDA ĐTXD Ngành (BQLDA ĐTXD Ngành chuẩn bị báo cáo, phòng KH-TC, QLXDCT cùng dự).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
02/7
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự phiên họp trực tuyến Chính phủ tháng 06/2020 tại Tỉnh ủy cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 6
Ngày
03/7
Sáng
- Anh Minh: Đi công tác tại Hà Nội làm việc với Bộ Nông nghiệp và PTNT và dự Hội nghị Điển hình tiên tiến Ngân hàng CSXH Việt Nam.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]