Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 30/11 - 05/12 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
30/11
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12.
Thứ 3
Ngày
01/12
Sáng
- Anh Minh: Dự Hội nghị lâm nghiệp tại tỉnh Nghệ An cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: 14h Dự họp rà soát, xử lý trùng lắp trong Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 tại Thanh tra tỉnh (Thanh tra Sở cùng dự).
Thứ 4
Ngày
 02/12
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc với Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư (phòng KH-TC, KHCNMT & HTQT cùng dự).
Thứ 5
Ngày
03/12
Sáng
- Anh Minh: Dự họp BCH Đảng bộ tỉnh.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
04/12
Sáng
- Anh Minh: Dự Hội thảo xây dựng bản đồ đầy tư Dự án FMCR Quảng Bình.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của Hội Cựu chiến binh Sở.
Thứ 7
Ngày
05/12
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác khắc phục lũ lụt.
[Trở về]