Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 30/12 - 03/01/2020 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020)   
  
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 30/12
Sáng
- Anh Khoa: 8h Dự họp trực tuyến Chính phủ triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 tại Tỉnh ủy.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 14h Dự họp trực tuyến Chính phủ triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 tại Tỉnh ủy.
- Anh Lợi: 14h Dự Hội nghị công khai Kết luận thanh tra về việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai, khoáng sản và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tại UBND tỉnh.
Thứ 3
Ngày 31/12
Sáng
- Anh Khoa: Dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ BQLDA ĐTXD Ngành.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 8h Dự họp trực tuyến Chính phủ triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 tại Tỉnh ủy.
Chiều
- Anh Khoa: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại BQLDA ĐTXD Ngành.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 01/01
 
Nghỉ Tết Dương lịch 2020
Thứ 5
Ngày
02/01
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra tình hình thi công Dự án thủy lợi Rào Nan (BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 6
Ngày 03/01
Sáng
- Anh Khoa: Dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Chi cục Trồng trọt và BVTV.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Dự Hội nghị BCH Liên đoàn lao động tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Đi cơ sở.
- Anh Minh: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại Chi cục Trồng trọt và BVTV.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại Chi cục QLCL NLSTS.
[Trở về]