Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 30/3 - 04/4 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 30/3 đến ngày 04/4/2020)   
                 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
30/3
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 3
Ngày
31/3
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19 tại Tỉnh ủy cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc với Chi cục PTNT (phòng KH-TC cùng dự).
Thứ 4
Ngày
 01/4
Sáng
- Anh Minh, Anh Dũng: Họp trực tuyến với Cục QLXDCT.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Họp về Dự án Hệ thống Zipline tại UBND tỉnh.
Thứ 5
Ngày
02/4
 
Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3.
Thứ 6
Ngày
03/4
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra tiến độ lắp đặt thiết bị GSTT (Chi cục Thủy sản cùng đi).
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp trực tuyến thường kỳ UBND tỉnh quý I/2020.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày
04/4
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất.
[Trở về]