Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 30/4 - 05/5 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 30/04
 
Nghỉ Lễ ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước.
Thứ 3
Ngày 01/05
 
Nghỉ Lễ ngày Quốc tế Lao động.
Thứ 4
Ngày 02/05
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Đi kiểm tra trồng rừng gỗ lớn tại huyện Lệ Thủy (phòng KHTC, phòng KHCNMT & HTQT cùng đi).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với BQLDA ĐTXD Ngành.
- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị thông qua Quy chế hoạt động, Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch tổ chức Hội thao Khối thi đua các ngành Kinh tế - Kỹ thuật năm 2018 tại Sở Thông tin và Truyền thông (phòng TC-CB cùng dự).
- Anh Lợi: Làm việc với UBND thành phố Đồng Hới về công tác đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển (Đoàn công tác do UBND tỉnh thành lập).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
03/05
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Chi cục Thủy sản.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Kiểm tra các mô hình khuyến nông - khuyến ngư cả ngày (phòng KHTC, KHCNMT & HTQT, Trung tâm KN-KN cùng đi và bố trí xe).
- Anh Ánh:8h Dự tiếp xúc cử tri tại xã Tiến Hóa (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: 14h Dự họp tại Sở Công thương.
- Anh Lợi: Làm việc với Trung tâm Giống thủy sản (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản cùng dự).
- Anh Ánh:14h Dự tiếp xúc cử tri tại huyện Minh Hóa.
Thứ 6
Ngày 04/05
Sáng
- Anh Khoa: 8h Dự Hội nghị thường kỳ tháng 4 tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: 8h Họp thông qua Dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Phòng họp Sở.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Đi kiểm tra công tác PCCCR tại BQL Rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình cùng UBND tỉnh (Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Thứ 7
Ngày 05/05
 
- Anh Minh: 7h Dự Lễ phát động tháng An toàn vệ sinh lao động và tháng Công nhân năm 2018 tại Trường Trung cấp Du lịch - Công nghệ số 9.
[Trở về]