Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 30/7 - 03/8 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 30/7 đến ngày 03/8/2018)                                                                 
                             
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 30/07
Sáng
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8.
- Anh Minh: Dự Hội nghị về Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại tỉnh Lâm Đồng đến hết ngày 31/7.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 31/07
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Chi cục Kiểm lâm về quy hoạch 3 loại rừng.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công tác quản lý an toàn đập và vận hành hồ chứa, phương án phòng chống bão lũ tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô cả ngày (Chi cục Thủy lợi cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Kiểm tra sản xuất vụ Hè Thu (Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi và thông báo).
- Anh Lợi: Đi kiểm tra cơ sở.
Thứ 4
Ngày 01/08
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bố Trạch đến hết ngày 03/8.
Chiều
- Anh Khoa: 14h Dự họp phiên thường kỳ tháng 7 tại UBND tỉnh.
Thứ 5
Ngày
02/08
Sáng
- Anh Khoa, Anh Ánh: 8h Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Tỉnh ủy.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Đi kiểm tra Dự án chăn nuôi bò công nghệ cao của Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 03/08
Sáng
8h Lãnh đạo Sở dự Hội nghị quán triệt, thực hiện Kết luận số 32 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh trật tự tại Hội trường tầng 6 (phòng TC-CB tham mưu thành phần).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
[Trở về]