Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 30/9 - 04/10 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 30/9 đến ngày 04/10/2019)   
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 30/09
Sáng
- Anh Khoa: Dự kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 3
Ngày 01/10
Sáng
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: 15h Dự Hội nghị thường kỳ mở rộng lần thứ 23 Khóa VI của Đảng ủy Sở.
- Anh Ánh: Nghỉ phép đến hết tuần.
Thứ 4
Ngày 02/10
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Dự bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn.
- Anh Lợi: Làm việc với Chi cục QLCL NLSTS (Chi cục Thủy sản cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: Họp BCĐ Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
03/10
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc với Viện hải sản Hải Phòng tại Phòng họp Sở (BQLDA PHTTHSTTS cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 04/10
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị thẩm định hồ sơ cải hoán tàu cá tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản cùng dự).
Chiều
- Anh Minh: Đi kiểm tra trại Phương Hạ và trại Sen Bàng (phòng KH-TC, KHCNMT&HTQT, Trung tâm Giống vật nuôi cùng đi).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
[Trở về]