Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 31/12 - 05/01 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 31/12 đến ngày 05/01/2019)    
                                      
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 31/12
 
Nghỉ Tết Dương lịch 2019.
Thứ 3
Ngày 01/01
 
Nghỉ Tết Dương lịch 2019.
Thứ 4
Ngày 02/01
Sáng
Lãnh đạo Sở họp giao ban công tác tháng 12/2018, triển khai nhiệm vụ tháng 01/2019 tại Phòng họp Sở.
Chiều
- Anh Khoa: 13h30 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại Trung tâm QHTK NLTS.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 13h30 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại Trung tâm Giống vật nuôi.
- Anh Ánh: 14h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại BQL Rừng phòng hộ ven biển Nam QB.
Thứ 5
Ngày
03/01
Sáng
8h Lãnh đạo Sở dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 tại Sở Thông tin và Truyền thông.
- Anh Minh: Dự Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Kiểm tra sản xuất vụ Đông Xuân tại 02 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy (Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 6
Ngày 04/01
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với BQLDA ĐTXD Ngành.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 9h Dự Lễ khánh thành, bàn giao nhà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tại xã Tân Trạch.
- Anh Lợi: 8h Dự họp về triển khai hỗ trợ Hội thảo ngành nông nghiệp tại 10 xã vùng Nam thị xã Ba Đồn tại Sở Khoa học và Công nghệ (phòng KHCNMT&HTQT cùng dự).
- Anh Ánh: 7h30 Dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 của Hội Người cao tuổi.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Lợi: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại BQL Cảng cá Quảng Bình.
- Anh Dũng: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại Trung tâm Nước sạch và VSMTNT.
- Anh Minh: Kiểm tra sản xuất vụ Đông Xuân tại huyện Bố Trạch (Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi và bố trí xe).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 05/01
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông Xuân tại một số địa phương cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại Chi cục Trồng trọt và BVTV.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại Chi cục Thủy sản.
[Trở về]