Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 31/5 - 05/6 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 31/5
Sáng
- Anh Minh: Họp BCS Đảng UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc với Huyện ủy Tuyên Hóa cùng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Thứ 3
Ngày 01/6
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Họp giải quyết vụ việc tàu cá bị đâm chìm tại Phòng họp Sở (Chi cục Thủy sản cùng dự).
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg tỉnh tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 02/6
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: 9h Dự Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện thủy nội địa vi phạm hành chính tại Công an tỉnh (Thanh tra Sở, Văn phòng Sở, BQL Cảng cá QB cùng dự).
Chiều
- Anh Minh: 15h Đi kiểm tra thực địa khu đất UBND huyện Quảng Ninh đề nghị thu hồi của BQL Dự án Khu DTTN Động Châu - Khe Nước Trong tại xã Hải Ninh cùng UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày 03/6
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: 14hHọp thường kỳ UBND tỉnh tháng 05.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 6
Ngày 04/6
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về công tác cán bộ tại Tỉnh ủy.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 05/6
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra các mô hình sản xuất.
[Trở về]