Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 31/7 - 04/8 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 31/7 đến ngày 04/8/2017)   
   
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 31/07
Sáng
Lãnh đạo Sở họp giao ban công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8.
- Anh Ánh: Nghỉ phép đến hết tuần.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi công tác tại Hà Nội đến hết sáng ngày 02/8.
Thứ 3
Ngày 01/08
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị thường kỳ tháng 7 tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quảng Trạch đến hết ngày 03/8.
Chiều
- Anh Khoa: Kiểm tra sản xuất vụ Hè Thu.
- Anh Dũng: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Lộc Thủy.
Thứ 4
Ngày 02/08
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Đi kiểm tra công tác cải tạo, phục hồi môi trường các dự án khai thác Titan trên địa bàn huyện Lệ Thủy cùng UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc về tàu Nghị định 67/2014/NĐ-CP tại Thị xã Ba Đồn (Chi cục Thủy sản cùng dự).
Thứ 5
Ngày
03/08
Sáng
- Anh Khoa: 8h Dự làm việc về công tác giống lúa tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 04/08
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại Văn phòng Điều phối XD NTM.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Họp Ban chỉ đạo 188 tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: Dự Hội nghị cán bộ cốt cán tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
[Trở về]