Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 31/8 - 05/9 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
31/8
Sáng
- Anh Minh: 8h30 Dự Hội nghị giao ban trực tuyến “Giải ngân vốn đầu tư công vay nước ngoài của Chính phủ 8 tháng đầu năm 2020” tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9.
Thứ 3
Ngày
01/9
Sáng
- Anh Minh: 7h30 Dự Lễ viếng và dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình Bắc Nam sông Gianh, kè Quảng Phú (phòng QLXDCT cùng đi).
Thứ 4
Ngày
 02/9
 
Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9.
Thứ 5
Ngày
03/9
Sáng
- Anh Minh: Dự họp bàn về cho thuê dịch vụ môi trường rừng để phát triển du lịch tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Họp BQLDA Phục hồi, tái tạo HSTTS và NLTS.
Thứ 6
Ngày
04/9
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Dự họp thường kỳ tháng 8/2020 tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng:Làm việc với Chi cục Thủy lợi về tình hình thực hiện 8 tháng, kế hoạch thực hiện 4 tháng còn lại năm 2020 (Chi cục Thủy lợi chuẩn bị báo cáo, phòng QLXDCT, KHTC cùng dự).
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 7
Ngày
05/9
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]