Bản in     Gởi bài viết  
Nâng cao giá trị gia tăng của rừng từ đầu tư thâm canh trồng rừng gỗ lớn 
 Nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng, phát triển lâm nghiệp bằng giải pháp đầu tư thâm canh trồng rừng gỗ lớn là một trong những giải pháp quan trọng nhằm Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.
 Thực hiện Kế hoạch hành động nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất giai đoạn 2014-2020, tỉnh Quảng Bình đã đẩy mạnh phát triển rừng trồng, diện tích rừng trồng của tỉnh tăng nhanh qua các năm cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay diện tích rừng trồng đạt 116.964 ha, tăng 24.000 ha so với năm 2013 (92.956 ha). Từ năm 2016 đến nay toàn tỉnh đã trồng được 3.946 ha rừng gỗ lớn.
Để nâng cao chất lượng rừng trồng, tỉnh Quảng Bình đã rất quan tâm về lĩnh vực giống cây lâm nghiệp cũng như các giải pháp trong đầu tư thâm canh rừng trồng. Công tác thông tin, tuyên truyền về trồng rừng thâm canh gỗ lớn được các cấp, các ngành triển khai đồng bộ thông qua các kênh như đài truyền thanh, truyền hình (Chương trình “toàn dân tham gia Bảo vệ và Phát triển rừng”), báo, các mô hình khuyến lâm, thông qua triển khai các chính sách, kế hoạch về Lâm nghiệp. Qua đó, đã tuyên truyền cho người trồng rừng sử dụng giống có chất lượng, có hồ sơ chứng minh nguồn gốc, vật liệu giống hợp pháp theo quy định. Cây giống được nhân bằng phương pháp nhân giống vô tính (mô, hom) để trồng rừng. Kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, lưu thông giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Năm 2013, giống có nguồn gốc đưa vào trồng rừng đạt 35,2%, trong đó giống ươm từ hom chiếm 54,9% so với giống có kiểm soát đưa vào trồng rừng; năm 2019, giống có nguồn gốc được kiểm soát đưa vào trồng rừng đạt trên 90%, trong đó giống ươm từ hom và nuôi cấy mô chiếm 60,8% giống có kiểm soát đưa vào trồng rừng. Nhờ kiểm soát tốt chất lượng giống, tăng tỷ lệ sử dụng các giống mô, hom vào trồng rừng nên năng suất, chất lượng rừng trồng từng bước được nâng cao. Năm 2019, năng suất bình quân rừng trồng đạt khoảng 17,0 m3/ha/năm, tăng 4,0 m3/ha/năm với năm 2013 (khoảng 13,0 m3/ha/năm).

Mô hình trồng rừng gỗ lớn tại Quảng Bình phát triển tốt


Ngày 30/10/2019, UBND tỉnh Quảng Bình có Quyết định số 4246/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng gắn với trồng rừng gỗ lớn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2025. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có khoảng 16.200 ha rừng trồng gỗ lớn và 7.000 ha diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC.
Để hỗ trợ người dân trồng rừng gỗ lớn, cùng với việc tuyên truyền về trồng rừng thâm canh gỗ lớn, Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho các cá nhân, hộ trồng rừng chi phí thiết kế (300.000 đồng/ha) và hỗ trợ từ 8 đến 10 triệu đồng/ha trồng rừng. Hỗ trợ vay ngân hàng không phải thế chấp tối đa 15 triệu đồng/ha/chu kỳ kinh doanh, lãi suất 1,2%/năm. Hỗ trợ thực hiện một số giải pháp về đất đai, giống, kỹ thuật thâm canh (làm đất, đào hố, bón phân theo hướng dẫn tại Quyết định số 2962/QĐ-BNN-TCLN ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn đối với cây Keo lai), thu hút các nguồn vốn viện trợ để hỗ trợ xây dựng phương án quản lý rừng bền vững, đánh giá và cấp chứng chỉ FSC, xúc tiến đầu tư các dự án chế biến gỗ tinh sâu, có công nghệ tiên tiến để nâng cao giá trị sản phẩm qua chế biến, phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ trên địa bàn tỉnh.
Với việc sử dụng giống tốt, có nguồn gốc rõ ràng cũng như các giải pháp trong đầu tư trồng rừng thâm canh sẽ nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.


Nguyễn Văn Huệ
Chi cục Kiểm lâm

 

[Trở về]