Bản in     Gởi bài viết  
Tập huấn “ xử lý nước và trữ nước an toàn hộ gia đình” cho người dân nông thôn 

 Thực hiện kế hoạch truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2019, từ ngày 16-30/7/2019, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT đã tổ chức 09 lớp tập huấn xử lý nước và trữ nước an toàn cho đại diện 110 hộ dân của các xã Mỹ Thuỷ, Hoa Thuỷ, Mai Thuỷ (Lệ Thuỷ), xã Võ Ninh (Quảng Ninh), xã Nhân Trạch (Bố Trạch), xã Quảng Kim, Quảng Châu, Quảng Tùng (Quảng Trạch) và xã Châu Hoá (Tuyên Hoá).

 Mục đích của khoá tập huấn nhằm hỗ trợ thúc đẩy cải thiện chất lượng nước hộ gia đình, nâng cao chất lượng nước tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia Nước sạch và VSMTNT và Kế hoạch hành động Quốc gia xử lý nước và trữ nước an toàn hộ gia đình.
Mỗi khoá tập huấn có 120 học viên tham dự là các cán bộ UBND xã, các trưởng thôn và đại diện các hộ dân trên địa bàn xã. Tại các buổi tập huấn, các tuyên truyền viên của Trung tâm Nước sạch và VSMTNT đã hướng dẫn cho học viên biện pháp xử lý nước và trữ nước an toàn, phổ biến trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước sạch, tham gia đóng góp xây dựng và bảo vệ công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.
Khoá tập huấn đã mang lại những kiến thức có ý nghĩa thiết thực, thu hút các học viên tham gia nhiệt tình, sôi nổi và thành công. Sau khoá tập huấn, những kiến thức nắm bắt được, mỗi học viên sẽ là một tuyên truyền viên tích cực tại thôn xóm, giáo dục, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho người dân tại địa phương trong việc xây dựng các mô hình xử lý nước hộ gia đình, góp phần cải thiện chất lượng nước, bảo vệ sức khoẻ và nâng cao chất lượng sống cho chính mình, gia đình và cộng đồng.
 
                                                                      Phạm Ngọc Huyền
Trung tâm Nước sạch và VSMT NT
[Trở về]