Bản in     Gởi bài viết  
Sở Nông nghiệp & PTNT: Tập trung chỉ đạo, giám sát, quản lý chất lượng tôm giống thả nuôi năm 2021 
 Trong những năm qua, nuôi trồng thủy sản của tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng kể, đặc biệt là nuôi tôm mặn, lợ; sản lượng tôm nuôi tăng và chiếm tỷ trọng tương đối cao trong tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, dịch bệnh ở tôm nuôi vẫn thường xuyên xảy ra và gây thiệt hại lớn cho hoạt động nuôi trồng thủy sản. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do thả giống không đúng thời vụ, mua giống tôm không rõ nguồn gốc, không thực hiện khai báo khi nhập giống về thả nuôi, sự phối hợp giữa các ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương chưa thường xuyên.
Để đảm bảo chất lượng tôm giống thả nuôi năm 2021, ngày 25/02/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 346/SNN-CNTY về việc chỉ đạo, giám sát, quản lý chất lượng tôm giống thả nuôi năm 2021.
Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền đến người nuôi thực hiện đúng theo hướng dẫn khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2021 của Chi cục Thủy sản; khuyến cáo các cơ sở nuôi, vùng nuôi liên kết với các cơ sở sản xuất giống uy tín, đảm bảo chất lượng; chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn phân công cán bộ phụ trách địa bàn, tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, số lượng và chất lượng con giống trước khi thả nuôi; lịch thời vụ; thực hiện tốt công tác giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm, kịp thời tổ chức, bao vây khống chế, không để dịch lây lan; đặc biệt nêu cao vai trò của các Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản, tổ cộng đồng vùng nuôi trong việc kiểm soát chất lượng con giống thả nuôi, kịp thời thông tin với chính quyền, cơ quan chức năng về trường hợp vi phạm, vận chuyển, sử dụng giống kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; phối hợp với cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về sản xuất, kinh doanh con giống, thức ăn, thuốc thú y thủy sản và phòng, chống dịch bệnh thủy sản.
Bên cạnh đó, UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn thông báo cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống và nuôi tôm thực hiện nghiêm túc một số nội dung như: Cơ sở sản xuất, kinh doanh tôm giống phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, thực hiện việc công bố chất lượng, khai báo kiểm dịch khi xuất giống ra ngoại tỉnh; cơ sở kinh doanh tôm giống phải hợp đồng với công ty sản xuất tôm giống chất lượng, uy tín, tôm giống nhập về ương bán phải có nguồn gốc rõ ràng; cơ sở nuôi tôm mặn, lợ trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ theo quy định về khung lịch thời vụ thả giống, mật độ thả nuôi, kỹ thuật nuôi và thực hiện đăng ký kê khai ban đầu với chính quyền địa phương khi thả giống; các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải chỉ vận chuyển tôm giống khi có Giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định của pháp luật về thú y; trường hợp các cơ sở sản xuất, kinh doanh tôm giống, nuôi tôm không chấp hành các quy định thì sẽ xử lý theo quy định hiện hành...


Phòng Thông tin tuyên truyền

[Trở về]