Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn khung lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2022 
 Thực hiện Công văn số 2236/TCTS-NTTS ngày 17/12/2021 của Tổng cục Thủy sản về việc hướng dẫn khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2022 và căn cứ dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Bình tại các bản tin dự báo thời tiết thủy văn thời hạn mùa, tài liệu về khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Bình. Để chủ động mùa vụ nuôi tôm nước lợ và hạn chế ảnh hưởng thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong nuôi tôm nước lợ, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 3438/SNN-CCTS ngày 30/12/2021 về việc hướng dẫn khung lịch mùa vụ thả giống và chỉ đạo nuôi tôm nước lợ năm 2022.
 1. Khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2022
- Nuôi tôm chính vụ:
+ Đối với tôm thẻ chân trắng: Tập trung thả giống trong tháng 3 đến tháng 5.
+ Đối với tôm Sú: Tập trung thả giống trong tháng 3 đến tháng 4.
- Các cơ sở nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao; có cơ sở hạ tầng đảm bảo, không chịu ảnh hưởng của thời tiết; chủ động kiểm soát hoàn toàn các yếu tố môi trường, dịch bệnh; các vùng nuôi không bị ảnh hưởng của mưa lũ có thể thả giống quanh năm.
2. Một số nội dung cần triển khai để thực hiện thắng lợi mùa vụ nuôi tôm nước lợ năm 2022
Để triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động nuôi tôm nước lợ theo đúng quy định, đảm bảo an toàn, bền vững. Ngoài sự vào cuộc của các cấp các ngành, còn có sự hợp tác, tuân thủ đầy đủ các quy định, các biện pháp kỹ thuật của chính những cơ sở nuôi, trong đó người nuôi cần chú trọng thực hiện một số nội dung sau:
- Thực hiện việc thả giống tuân thủ khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2022 được hướng dẫn để góp phần hạn chế thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
- Phải đảm bảo điều kiện nuôi trồng thủy sản như có cơ sở, trang thiết bị phù hợp với hình thức nuôi, địa điểm xây dựng cơ sở tuân thủ quy định sử về sử dụng đất,... và khẩn trương thực hiện đăng ký cấp mã số cơ sở nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng theo quy định.
- Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chấp hành các quy định về kiểm dịch, báo cáo dịch bệnh, lưu trữ các loại hồ sơ liên quan tới quá trình hoạt động của cơ sở theo hướng dẫn.
- Khuyến khích tham gia vào mô hình tổ hợp tác, tổ cộng đồng trong nuôi tôm nước lợ để nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường và hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
- Khuyến khích việc liên kết với cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện, cơ sở sản xuất, cung ứng thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường có uy tín để có con giống và vật tư chất lượng tốt phục vụ sản xuất. Áp dụng các quy trình sản xuất hiệu quả như quy trình nuôi tôm hạn chế hóa chất, quy trình nuôi 2-3 giai đoạn, thả giống cỡ lớn, nuôi tôm theo tiêu chuẩn VietGAP,.. để nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển sản xuất theo hướng liên kết chuỗi nhằm giảm khâu trung gian để giảm giá thành sản xuất, truy xuất nguồn gốc.
- Phải thực hiện đăng ký kê khai nuôi trồng thủy sản ban đầu với UBND xã, phường, thị trấn nhằm đảm bảo các điều kiện hỗ trợ để xem xét hỗ trợ khi bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
- Các cơ sở nuôi thủy sản chưa được chứng nhận an toàn thực phẩm khẩn trương gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng để được thẩm định, chứng nhận cơ sở nuôi tôm nước lợ đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc ký bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn theo quy định.
Để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất nuôi tôm nước lợ năm 2022, đề nghị UBND các xã, phường, thị trấn và Tổ hợp tác, tổ cộng đồng tại vùng nuôi tập trung hướng dẫn, chỉ đạo người nuôi thả giống tuân thủ khung lịch mùa vụ thả giống được hướng dẫn và thực hiện nghiêm các quy định trong hoạt động nuôi tôm nước lợ.


Võ Phan Bình
Chi cục Thuỷ sản

[Trở về]