Bản in     Gởi bài viết  
Phân bổ hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ Quốc gia hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do lũ lụt năm 2020 
 Vừa qua, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4214/QĐ-UBND về việc phân bổ hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ Quốc gia hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do lũ lụt năm 2020.
 Cụ thể, huyện Lệ Thủy 1.000 kg hạt giống ngô, 1.000 kg hạt giống rau; huyện Quảng Ninh 900 kg hạt giống ngô, 800 kg hạt giống rau; thành phố Đồng Hới 50 kg hạt giống rau; huyện Bố Trạch 600 kg hạt giống ngô, 500 kg hạt giống rau; huyện Quảng Trạch 600 kg hạt giống ngô, 550 kg hạt giống rau; thị xã Ba Đồn 600 kg hạt giống ngô, 600 kg hạt giống rau; huyện Tuyên Hóa 600 kg hạt giống ngô, 350 kg hạt giống rau; huyện Minh Hóa 700 kg hạt giống ngô, 350 kg hạt giống rau.
UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp nhận số lượng hạt giống cây trồng, đồng thời phối hợp với các đơn vị xuất hàng Quốc gia, cấp phát đến trung tâm huyện, thị xã, thành phố; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh. UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm tiếp nhận, phân bổ hạt giống theo quy định.


BBT Bản tin

[Trở về]