Bản in     Gởi bài viết  
Phát huy vai trò của lực lượng chuyên trách trong công tác bảo vệ rừng 

 Tỉnh ta hiện có 12 đơn vị chủ rừng là các tổ chức được Nhà nước giao đất, giao rừng, cho thuê đất, thuê rừng để quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng đủ điều kiện thành lập lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách (LLBVRCT) theo quy định của pháp luật. Trong đó, 8 BQL rừng phòng hộ, quản lý gần 141.000ha rừng, với 37 Trạm, tổ BVR; 3 Công ty Lâm nghiệp quản lý gần 124.000ha đất rừng và đất lâm nghiệp với 55 Trạm, tổ BVR; và BQL VQG Phong Nha- Kẻ Bàng.

 Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, những năm qua, các đơn vị chủ rừng đã tổ chức LLBVRCT của đơn vị; đồng thời trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ rừng của đơn vị nhằm đảm bảo hoạt động theo quy định của pháp luật và trong phạm vi lâm phần được giao. Đây cũng là lực lượng nòng cốt, chủ đạo trong công tác quản lý bảo vệ rừng của chủ rừng, sau khi được thành lập LLBVRCT đã đi vào hoạt động có hiệu quả; tuyên truyền, vận động người dân không vào rừng khai thác lâm sản; chủ động nắm bắt thông tin, tiến hành nhiều đợt tuần tra truy quét dài ngày trong rừng nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời tình trạng vi phạm lâm luật, đã chủ động được lực lượng trong công tác truy quét, phòng cháy chữa cháy rừng.
Đặc biệt, vào mùa nắng nóng, LLBVRCT còn tổ chức trực PCCCR 24/24h tại các vùng có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao; thường xuyên kiểm tra những khu vực trọng điểm có khả năng xảy ra cháy rừng cao; đẩy mạnh tuyên truyền vận động ở các bản đồng bào dân tộc thiểu số của các xã gần rừng có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Ngoài ra, LLBVRCT của đơn vị chủ rừng còn phối hợp với các Trạm kiểm lâm, cán bộ kiểm lâm địa bàn, đồn Biên phòng và chính quyền địa phương các xã để phối hợp bảo vệ rừng; từ năm 2014 đến nay, LLBVRCT đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng và bắt giữ, xử lý 630 vụ vi phạm; tịch thu trên 1.000m3 gỗ các loại, 87 phương tiện vi phạm như: cưa xăng, thuyền, xe máy, xe ba gác, dao, rựa; thu phạt: trên 605 triệu đồng... Nhờ đó, trong những năm qua cơ bản đã bảo vệ được diện tích rừng và đất lâm nghiệp được nhà nước giao, các chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước giao cơ bản hoàn thành, đảm bảo độ che phủ của rừng.
Tuy LLBVRCT đã có nhiều cố gắng trong hoạt động và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và đã đạt một số kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, như LLBVRCT thường hoạt động độc lập trong rừng nên thường xuyên phải đối đầu trực tiếp với lâm tặc và người dân địa phương, bị chống đối và gây thương tích khi đang thi hành nhiệm vụ; công tác phối hợp giữa LLBVRCT của một số đơn vị chủ rừng với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trên địa bàn còn hạn chế, thiếu chặt chẽ đã ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả của công tác bảo vệ rừng của chủ rừng; kinh phí phục vụ hoạt động của lực lượng BVR còn quá hạn hẹp, không đáp ứng được nhu cầu bảo vệ rừng, chốt chặn, PCCCR, thu gom và bảo quản tang vật các vụ vi phạm. Đặc biệt kinh phí trả lương cho LLBVRCT và hợp đồng bảo vệ rừng còn chậm, thu nhập thấp nên đã tác động đến tâm lý, tư tưởng, LLBVRCT của một số đơn vị đã bỏ việc, tạo nên hiệu ứng tiêu cực trong công tác quản lý, bảo vệ rừng nói chung và LLBVTCT của chủ rừng nói riêng…
Với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ rừng hiện nay, nếu tiếp tục duy trì sự yếu kém trì trệ, của chủ rừng và LLBVRCT thì tình hình xâm hại rừng sẽ có chiều hướng gia tăng; đặc biệt nếu không kịp thời chấn chỉnh, sắp xếp, tổ chức lại LLBVRCT thì diện tích rừng giao cho các chủ rừng quản lý sẻ suy giảm nghiêm trọng. Vì vậy cần có giải pháp đồng bộ, đột phá nhằm cũng cố nâng cao chất lượng, năng lực của LLBVRCT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ rừng cấp bách hiện nay.
Để kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng BVR chuyên trách của chủ rừng theo quy định tại Quyết định số 44/QĐ-TTg và phù hợp với điều kiện thực tế, cần thực hiện một số giải pháp, như cần quy định cụ thể chủ rừng (người đứng đầu) phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi buông lỏng quản lý, để xảy ra phá rừng, khai thác rừng trái phép, xảy ra tình trạng lấn chiếm rừng, cháy rừng trong lâm phần được giao, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ rừng theo phân cấp quản lý nhà nước; tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm chủ rừng, xử lý nghiêm minh trách nhiệm của người đứng đầu khi có dấu hiệu buông lỏng quản lý, cố ý làm trái trong quản lý rừng. Tiếp tục rà soát, kiện toàn LLBVRCT; đánh giá đội ngũ viên chức, nhân viên BVR hiện có nhằm đưa ra định mức biên chế. Bên cạnh đó, chủ rừng rà soát và ban hành quy chế hoạt động của LLBVRCT theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn công tác BVR trong lâm phần của đơn vị mình; tăng cường nâng cao nhận thức trách nhiệm cho LLBVRCT, đồng thời kịp thời chấn chỉnh hoạt động của LLBVRCT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ rừng. Đẩy mạnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác tuần tra, kiểm tra, bảo vệ rừng, PCCCR, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng cho LLBVRCT...


Nguyễn Công Chung
Chi cục Kiểm lâm

[Trở về]