Bản in     Gởi bài viết  
Phê duyệt chương trình đào tạo nghề nông nghiệp trình độ dưới 03 tháng phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình độ dưới 03 tháng 
 Quyết định phê duyệt chương trình đào tạo nghề nông nghiệp trình độ dưới 03 tháng phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Bấm để tải)

1. Chương trình đào tạo kỹ thuật trồng dưa lưới (Bấm để tải)

    Tài liệu đào tạo kỹ thuật trồng dưa lưới (Bấm để tải)

2. Chương trình đào tạo kỹ thuật nuôi cá chình (Bấm để tải)

    Tài liệu đào tạo kỹ thuật nuôi cá chình(Bấm để tải)

3. Chương trình đào tạo kỹ thuật nuôi gà đồi (Bấm để tải)

    Tài liệu đào tạo kỹ thuật nuôi gà đồi(Bấm để tải)

4. Chương trình đào tạo kỹ thuật trồng thông Caribê (Bấm để tải)

   Tài liệu đào tạo kỹ thuật trồng thông Caribê(Bấm để tải)

 

[Trở về]