Bản in     Gởi bài viết  
Quảng Ninh: Linh hoạt trong xây dựng Nông thôn mới 
 Với sự đồng thuận của nhân dân, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền thông qua những cách làm sáng tạo, linh hoạt, huyện Quảng Ninh đang từng bước xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới.

 Để phát huy sức mạnh của toàn xã hội trong phong trào xây dựng NTM, huyện Quảng Ninh đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, làm tốt việc quán triệt, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa, nhiệm vụ xây dựng NTM.
Nhờ đó, nhân dân trên địa bàn đã tự nguyện hiến đất, góp ngày công, chung tay xây dựng NTM. Đến nay, diện mạo nông thôn ở nhiều nơi trên địa bàn huyện có sự đổi mới rõ rệt, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố; an ninh chính trị xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện…
Nhằm tăng tiêu chí giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, UBND huyện Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện 48 công trình chuyển tiếp năm 2019 và đưa vào sử dụng nhiều công trình. Cùng với đó, huyện cũng đã hoàn thiện các thủ tục phê duyệt, đấu thầu và triển khai thi công các công trình xây dựng mới. Xác định nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, huyện Quảng Ninh đã đẩy mạnh phát triển kinh tế; đồng thời có những chủ trương đúng đắn phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương trong thực hiện công tác dồn điền đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 3,95%.
Ông Nguyễn Xuân Kỷ, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quảng Ninh cho biết: “Đến nay, tổng số tiêu chí của 14 xã là 242 tiêu chí; đạt trung bình 17,3 tiêu chí/xã, cao hơn so với mức bình quân chung của tỉnh. Trong đó, có 10 xã đạt 19 tiêu chí gồm Lương Ninh, Vĩnh Ninh, Xuân Ninh, Duy Ninh, Hiền Ninh, Võ Ninh, Hàm Ninh, Gia Ninh, Vạn Ninh và Tân Ninh; 2 xã đạt 16 tiêu chí là Hải Ninh và An Ninh; xã Trường Xuân đạt 14 tiêu chí và xã Trường Sơn đạt 6 tiêu chí. Khu dân cư NTM kiểu mẫu Lộc Long, xã Xuân Ninh và 5 vườn mẫu trên địa bàn huyện cũng đã có quyết định công nhận đạt chuẩn”.
Năm 2020, theo kế hoạch, huyện Quảng Ninh sẽ có 2 xã, gồm: Hải Ninh và An Ninh sẽ cán đích nông thôn mới. Cùng với việc chỉ đạo 2 xã An Ninh và Hải Ninh tập trung mọi nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí còn lại để về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch, huyện Quảng Ninh giữ vững và nâng chuẩn các tiêu chí đã đạt; đồng thời đôn đốc chỉ đạo xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao tại xã Võ Ninh, Lương Ninh.


Hà Ngọc Khang

[Trở về]