Bản in     Gởi bài viết  
Quảng Ninh: Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đạt gần 780 tấn 
 Từ đầu năm đến nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con ngư dân trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã tích cực bám biển, vươn khơi; mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản. Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng đạt 779,7 tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác 519 tấn, tăng 30,5%; sản lượng nuôi trồng 260,5 tấn, bằng 77%.
 
Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Quảng Ninh đạt gần 780 tấn.
Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Quảng Ninh tăng khá.

Hiện huyện Quảng Ninh tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích ngư dân đóng mới tàu và mua sắm mới ngư lưới cụ để khai thác, đánh bắt xa bờ; đồng thời chỉ đạo các cơ sở thu hoạch cá, tôm, tu sửa, cải tạo ao hồ chuẩn bị cho vụ nuôi mới bảo đảm lịch thời vụ.

Đến nay, huyện đã thả nuôi tôm, cá đạt 605 ha; trong đó tôm trên cát 25 ha, cá chuyên canh 310 ha và nuôi cá lúa kết hợp 270 ha.

Nguồn: Website Báo Quảng Bình

[Trở về]