Bản in     Gởi bài viết  
Quảng Xuân về đích nông thôn mới 

Vừa qua, UBND tỉnh đã có Quyết định về việc công nhận xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo kết quả đánh giá của đoàn thẩm định đối về mức độ đạt từng tiêu chí của xã Quảng Xuân với yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Quy định tại Thông tư 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục cộng nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, Đoàn thẩm định công nhận xã Quảng Xuân đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Làm đường giao thông nội đồng tại xã Quảng Xuân
Theo đó, đến nay Quảng Xuân đã hoàn thiện tiêu chí quy hoạch; trục đường xã, liên xã với tổng chiều dài: 5,175 km, chiều rộng nền đường 5,5 m; mặt đường 3,5 m, được bê tông hóa 5,175 km, đạt tỉ lệ 100%; Hệ thống kênh mương nội đồng đảm bảo tưới tiêu 100% diện tích đất trồng lúa, cung cấp nước khoảng 30 ha nuôi trồng thủy sản, phục vụ các hoạt động sản xuất và sinh hoạt khác của người dân; Toàn xã đã có 2222/2222 hộ sử dụng điện thường xuyên, đạt tỉ lệ 100%; Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia 100% (vượt 20% so với yêu cầu); Thu nhập bình quân đầu người 25 triệu đồng/người/năm...
Hoài Văn

[Trở về]