Bản in     Gởi bài viết  
Sở Nông nghiệp & PTNT: Tăng cường chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa 
 Hiện nay, lúa Đông Xuân trà đầu đứng cái, trà chính vụ giai đoạn đẻ nhánh rộ, trà muộn đẻ nhánh. Tuy nhiên, thời tiết cũng đang rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại. Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tính đến ngày 11/3/2020, diện tích nhiễm bệnh đạo ôn toàn tỉnh 345 ha, trong đó Lệ Thủy 152 ha, Ba Đồn 73 ha, Quảng Ninh 45 ha, Quảng Trạch 30 ha, Bố Trạch 25 ha, Tuyên Hóa 10 ha, Đồng Hới 05 ha, Minh Hóa 05 ha. Tỷ lệ bệnh phổ biến 10 - 15%, nơi cao 20 - 30%, cục bộ 70 - 80%, cấp bệnh chủ yếu 01 - 03, cục bộ cấp 05 - 07 (đã có diện tích cháy chòm ở Lệ Thủy, Ba Đồn…). Bệnh xuất hiện trên các giống TBR225, TBR1, DV108, P6, Thiên ưu 8, Đài Thơm 8…
 Dự báo thời gian tới, bệnh đạo ôn sẽ tiếp tục phát sinh gây hại trên diện rộng, tiềm ẩn rất lớn nguồn nấm gây bệnh đạo ôn cổ bông giai đoạn trổ sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến năng suất lúa Đông Xuân.
Để bảo đảm an toàn sản xuất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị khẩn trương chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức thăm đồng nắm tình hình bệnh đạo ôn (đặc biệt trên các giống nhiễm) để phòng trừ kịp thời; đôn đốc phòng, ban liên quan tích cực bám sát cơ sở, hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ sớm để đạt hiệu quả.
Bên cạnh đó, các địa phương cần hối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tích cực kiểm tra giám sát việc buôn bán của cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và hướng dẫn sử dụng đúng loại thuốc đặc hiệu để phòng trừ; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và hướng dẫn biện pháp kỹ thuật trên các phương tiện thông tin đại chúng.
BBT Bản tin Nông nghiệp & PTNT
[Trở về]