Bản in     Gởi bài viết  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định đời sống Nhân dân 
 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Kế hoạch số 437/KH-SNN triển khai thực hiện Chương trình hành động số 121/Ctr-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định đời sống Nhân dân.
 Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các ngành, đơn vị, huyện, thị xã, thành phố kịp thời phân bổ cho các địa phương nguồn giống, tiền của Chính phủ, tỉnh và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ mua giống cây trồng để cấp cho người dân; hướng dẫn nông dân gieo trồng, chăm sóc theo đúng khung lịch thời vụ, đảm bảo 100% diện tích theo kế hoạch và theo khuyến cáo của Nhà sản xuất, cung ứng; cử cán bộ chuyên môn về các địa phương thường xuyên theo dõi tình hình sinh trưởng phát triển của cây trồng; tăng cường công tác dự tính, dự báo, hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh kịp thời, chăm sóc, tưới tiêu, đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân thắng lợi.
Bên cạnh đó, Sở cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các ngành, địa phương phân bổ kịp thời cho các hộ chăn nuôi giống gà, vịt và thức ăn chăn nuôi từ nguồn hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hướng dẫn các hộ nuôi đàn gia cầm đảm bảo quy trình kỹ thuật, an toàn dịch bệnh; đẩy mạnh sản xuất, dịch vụ giống bò, lợn, gà đảm bảo chất lượng cung ứng cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn; tu sửa, gia cố lại hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản do mưa lũ, nhất là các vùng nuôi thủy sản tập trung; chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho vụ nuôi mới; triển khai Phương án thả giống (cá, tôm) trên sông biển, trên các hồ đập thủy lợi đủ điều kiện nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản do lũ bị chết, trôi; đẩy mạnh sản xuất, dịch vụ giống thủy sản đảm bảo chất lượng cung ứng cho các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ giống thủy sản cho người dân tại các vùng bị ảnh hưởng của mưa lũ, vùng bị dịch bệnh và mua đủ giống cá bố mẹ bị trôi để sản xuất giống thương phẩm; nạo vét, tu bổ, sữa chữa các công trình thủy lợi bị hư hỏng; xây dựng và thực hiện các biện pháp tưới tiết kiệm nước đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất Đông Xuân và Hè Thu năm 2021.
Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Chương trình hành động; huy động mọi nguồn lực, tập trung cho công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống Nhân dân, hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết số 02-NQ/TU đề ra.


Phòng Thông tin – Tuyên truyền

[Trở về]