Bản in     Gởi bài viết  
Sở Nông nghiệp và PTNT: Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 
 Ngày 30-12-2020, Đảng bộ Sở Nông nghiệp-PTNT đã tổ chức cho toàn thể đảng viên nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức thông qua chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình tại 4 điểm học tập.
 Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu, quán triệt 5 chuyên đề lớn, đó là những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gồm: “Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 5 năm 2021-2025”, “Tình hình thực hiện nhệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại 5 năm 2016-2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 5 năm 2021-2025”, “Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới công tác cán bộ 5 năm 2016-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 5 năm 2021-2025”, “Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mặt trận và các đoàn thể 5 năm 2016-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 5 năm 2021-2025”, “Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ 5 năm 2016-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 5 năm 2021-2025”.
Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Hội nghị lần này là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, mở đầu cho việc nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Sau hội nghị này, với trách nhiệm của mình, mỗi đồng chí đảng viên sẽ tiếp tục lan toả sâu rộng những nội dung cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, tạo niềm tin và sự thống nhất cao để có hành động cụ thể, thiết thực trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo quyết tâm chính trị cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng thời tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, quyết tâm đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung bộ.

Các đảng viên tổ 4 (Sở Nông nghiệp-PTNT) tham gia học tập Nghị quyết tại Hội trường TT Khuyến nông Khuyến ngư


Phòng Thông tin- Tuyên truyền

 

[Trở về]