Bản in     Gởi bài viết  
Sở Nông nghiệp và PTNT: Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2017 

 Ngày 29/12/2016, tại Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2017. Tham gia hội nghị có đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các đơn vị, phòng ban trực thuộc Sở. Đồng chí Phan Văn Khoa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị.

 Năm 2016, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, mặc dù sản xuất nông nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt hậu quả của 2 đợt lũ lụt và sự cố MTB do Formosa gây ra. Tuy nhiên, nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các chương trình trọng tâm của tỉnh, ngành, nhất là tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của TW, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh, sự phối hợp của các ngành, địa phương; sự nỗ lực của CBCCVC-LĐ toàn ngành và của nông dân, vì vậy toàn ngành đã vượt qua khó khăn, đạt được kết quả trên các lĩnh vực.
Đối với lĩnh vực trồng trọt, mặc dù thời tiết biến đổi thất thường nhưng nhờ sự chỉ đạo kịp thời nên năm 2016 sản lượng lương thực 30,5 vạn tấn. Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác với diện tích 2.206ha, tăng 87% so với cùng kỳ thu nhập cao hơn 1,5-8 lần so với trồng lúa. Diện tích, sản lượng các loại cây trồng khác đạt, một số vượt kế hoạch và tăng so cùng kỳ.
Đối với lĩnh vực chăn nuôi, nhờ có thị trường tiêu thụ, giá cả ổn định nên tổng đàn tăng khá. Chăn nuôi trang trại, gia trại tiếp tục phát triển; một số dự án chăn nuôi đang triển khai như Chăn nuôi bò công nghệ cao của Tập đoàn Hòa Phát, chăn nuôi bò kết hợp trồng rừng của Công ty TNHHQB Milk, Trại chăn nuôi lợn siêu nạc của Công ty Thái Lan,…); các đối tượng vật nuôi giá trị cao, tiêu thụ tốt, gắn với mô hình chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm phát triển khá.
Đối với lĩnh vực thủy sản, sự cố MTB do Formosa gây ra ảnh hưởng đến tình hình khai thác: Khai thác vùng lộng giảm, vùng ven bờ hầu như không hoạt động, theo đó sản lượng khai thác giảm còn 50.200 tấn, bằng 88,1%CK. Tuy nhiên, nhờ kịp thời hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn VSTP, tiêu hủy, không thu gom, tiêu thụ hải sản chết; UBND tỉnh trích ngân sách hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở thu mua hết hải sản khai thác xa bờ; hướng dẫn ngư dân tiếp tục đánh bắt vùng xa bờ, vùng biển xa. Nuôi trồng thuỷ sản phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững.
Chương trình Nước sạch & VSMTNT đến nay cơ bản hoàn thành công tác đánh giá, rà soát, phân cấp quản lý khai thác, chuyển giao quản lý 91/108 công trình cấp nước tập trung; triển khai thực hiện để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng TDA nước Tiến Hóa, Lệ Ninh; quản lý, khai thác hiệu quả công trình cấp nước xã Thanh Trạch; kết hợp với nguồn vốn đầu tư các tổ chức khác, góp phần nâng tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh lên 85%.
Với ngành nghề nông thôn, toàn tỉnh có 29 làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận và 29.774 cơ sở với 57.613 lao động, tăng 5.745 cơ sở so 2015, giá trị sản xuất 4.068 tỷ đồng; có 01 đơn vị đăng ký thương hiệu, 10 nhãn hiệu đã được Cục sở hữu cấp giấy chứng nhận đăng ký; có 29 sản phẩm được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh và 04 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực…

Toàn cảnh Hội nghị triển khai kế hoạch 2017

Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ cho Chi cục Phát triển nông thôn đã đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2015.

Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân.

Đồng chí Phan Văn Khoa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2016

 
Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2017 phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, giá trị gia tăng cao, bền vững, phù hợp biến đổi khí hậu, đáp ứng nhu cầu thị trường gắn với việc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 3,5%; tổng sản lượng lương thức đạt 28,4 vạn tấn; tỷ trọng chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp 47,6%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng 70.000 tấn; tổng sản lượng thủy sản 65.000 tấn; độ che phủ rừng đạt 68,8%; tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh đạt 87%; có 10 xã đạt tiêu chí nông thôn mới…
Tại hội nghị đồng chí Lê Minh Ngân, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã trao cờ cho Chi cục Phát triển nông thôn đã đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2015 và trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân.


Thùy Trang

 

[Trở về]