Bản in     Gởi bài viết  
Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Phú Vinh 
 Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Phú Vinh tỉnh Quảng Bình (Thuộc dự án WB8) do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Phê duyệt dự án tại Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 với mục tiêu đầu tư là đảm bảo an toàn, ổn định cho công trình khi vận hành khai thác, giảm lũ cho TP Đồng hới và cung cấp nước để phát triển kinh tế xã hội khu vực Đồng Hới.
 Nhiệm vụ công trình là cung cấp nước tưới cho diện tích lúa Đông xuân 510ha, diện tích vụ Hè thu 929ha; nuôi trồng thủy sản 60ha; tưới màu Đông xuân và Hè thu mỗi vụ 116ha; cấp nước công nghiệp, sinh hoạt cho TP. Đồng Hới với nhu cầu 25.000m3/ngày đêm.
Công trình do Ngân hàng Thế Giới tài trợ với tổng mức đầu tư 75.850 triệu đồng. Trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới 71.919 triệu đồng, vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh 3.931 triệu đồng.
Sau khi có Quyết định phê duyệt dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án và tư vấn TK hoàn thành Thiết kế Kỹ thuật Bản vẽ thi công dự toán và đã đấu thầu xây lắp rộng rãi trong nước. Kết quả, gói thầu xây lắp số C1 QB GD1- W1: Xây lắp, bảo hiểm và cung cấp, lắp đặt hệ thống quan trắc tự động (SCADA) do Liên doanh Công ty TNHH XD Minh Hà và Công ty CP đầu tư và xây dựng Tiến Đạt trúng thầu.
Công trình sẽ được khởi công vào cuối tháng 7/2018, dự kiến hoàn thành vào năm 2020.


Hồng Thái
BQL DA đầu tư xây dựng ngành

[Trở về]