Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường công tác kiểm soát giết mổ động vật trên cạn, quản lý buôn bán thuốc thú y và phòng, chống dịch bệnh thủy sản 
 Ngày 07/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 966/UBND-KT yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền về nguy cơ tác hại của việc buôn bán, sử dụng thuốc thú y, thức ăn bổ sung, chế phẩm sinh học không đúng quy định; vận động người sản xuất mua thuốc thú y, thức ăn bổ sung, chế phẩm sinh học ở những cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, trong danh mục được phép lưu hành, tuyệt đối không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nhằm tăng cường công tác kiểm soát giết mổ động vật trên cạn, quản lý buôn bán thuốc thú y và phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn.
 Bên cạnh đó, các ngành, địa phương thanh tra, kiểm tra hoạt động giết mổ, kiểm soát giết mổ động vật, vệ sinh thú y, chất lượng con giống, hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thú y thủy sản; quản lý chặt chẽ cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn; tăng cường quản lý việc giết mổ động vật tập trung, sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; đảm bảo nguồn lực để tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác kiểm soát giết mổ, phòng, chống dịch bệnh động vật.
Sở Nông nghiệp và PTNT đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra công tác quản lý hoạt động giết mổ, kiểm soát giết mổ động vật, vệ sinh thú y; quản lý chặt chẽ chất lượng con giống, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc thú y, thú y thủy sản; lấy mẫu thuốc thú y để kiểm tra chất lượng; thu hồi, tiêu hủy thuốc thú y và xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành; triển khai xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh; thực hiện tốt công tác giám sát dịch bệnh chủ động tại vùng nuôi; quan trắc, cảnh báo môi trường và thông báo kịp thời cho người nuôi biết để có biện pháp xử lý.
Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan chuyên môn ngành Nông nghiệp, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động buôn bán, vận chuyển, kinh doanh, giết mổ động vật và sản phẩm động vật; hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc thú y, thú y thủy sản.
UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, cơ quan báo chí địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền về nguy cơ tác hại của việc buôn bán, sử dụng thuốc thú y, thức ăn bổ sung, chế phẩm sinh học không đúng quy định; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hành tốt các biện pháp bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, tuân thủ quy trình giết mổ, sơ chế, chế biến động vật.
[Trở về]