Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường công tác phối hợp chống khai thác IUU 
 Những năm qua, nghề đánh bắt thủy sản của tỉnh Quảng Bình không ngừng phát triển. Tính đến nay, tỉnh ta có hơn 6.792 tàu cá từ 6m trở lên, trong đó tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 trở lên khai thác xa bờ 1.207 chiếc, sản lượng khai thác năm 2020 ước tính đạt 71.000 tấn. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều bất cập, nhất là tình trạng khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (khai thác IUU) vẫn còn xẩy ra gây bức xúc cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên biển. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, tỉnh ta cùng với cả nước đang nổ lực, cố gắng hết sức để khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Uỷ ban Châu Âu đối với thuỷ sản khai thác.

 Để ngăn chặn tình trạng trên, Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 908-CV/TU ngày 15/4/2020 của về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống khai thác IUU, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 19/5/2020 về tăng cường các giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác IUU và nhiều công văn chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương liên quan, trong đó chú trọng tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU.
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh các đơn vị, địa phương liên quan ngoài thực hiện nhiệm vụ được giao còn tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau nhằm tăng cường nguồn lực, thực hiện công tác chống khai thác IUU, được cụ thể hoá thông qua các Quy chế, kế hoạch phối hợp. Triển khai các văn bản phối hợp, trong năm 2020, Các địa phương, đặc biệt là các UBND cấp huyện, xã có nghề cá trọng điểm đã chủ động phối hợp với Chi cục Thủy sản, lực lượng biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU cho người dân, tập trung vào các chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá, hình thức tuyên truyền đa dạng như tổ chức gần 10 hội nghị tuyên truyền với gần 600 lượt người tham dự; in ấn và phát gần 1.500 tờ rơi, tờ dán trên tàu cá; thực hiện nhiều phóng sự, tin, bài tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức cho hầu hết chủ tàu khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm khai thác IUU, các cơ sở thu mua, kinh doanh hải sản cam kết không thu mua hải sản từ khai thác IUU, phát tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh nhờ đó nhận thức chống khai thác IUU của người dân đã nâng lên rõ rệt; tổ chức điều tra, xác minh các trường hợp vượt ranh giới qua vùng biển nước ngoài theo thông báo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, trên hệ thống giám sát hành trình, trong đó có 01 trường hợp tàu cá QB 98242 TS, chủ tàu ông Hoàng Văn Trường ở xã Quảng Văn, thị xa Ba Đồn thừa nhận vi phạm vùng biển Trung Quốc để khai thác thủy sản trái phép và UBND tỉnh đã xử lý xóa tên tàu cá này ra khỏi danh sách phê duyệt khai thác vùng biển xa.
Cũng trong năm 2020, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với lực lượng Biên phòng, địa phương nắm bắt thông tin và tổ chức nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử phạt 25 tàu cá vi phạm hơn 150 triệu đồng, tịch thu 03 bộ kích điện; Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá đã kiểm tra 702 lượt tàu, trong đó có 448 lượt tàu xuất bến tại cửa sông Nhật Lệ, Gianh, Roòn, 254 lượt tàu cá cập cảng tại cảng cá Gianh, Nhật Lệ với sản lượng kiểm tra 443,8 tấn. Trong phối hợp, các đơn vị đã triển khai lực lượng, phương tiện nhanh, thực hiện theo đúng kế hoạch đã thống nhất nên mang lại hiệu quả cao, góp phần làm giảm tình trạng khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tình trạng tàu giã cào ngoại tỉnh khai thác trái phép tại vùng biển ven bờ đã giảm đáng kể.
Thời gian tới, các đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục phát huy phối hợp thường xuyên, chặt chẽ hơn nữa trong việc thực hiện chống khai thác IUU nhằm xây dựng nghề đánh bắt thủy sản tỉnh ta bền vững, hiện đại, hội nhập.


Lê Văn Quốc
Chi cục Thủy sản

[Trở về]