Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường công tác vệ sinh môi trường trong mùa mưa lũ 
 Hiện nay, tình hình mưa lũ diễn ra trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều địa phương trong tỉnh. Theo đó, ngày 12/10/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 1842/UBND-TNMT về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường trong mùa mưa lũ.
 Cụ thể, để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh trong và sau lũ lụt, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin dự báo về hiện tượng thời tiết bất thường nhằm chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa có hiệu quả; tiến hành làm vệ sinh môi trường và xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực nước đã rút, đặc biệt ở những nơi công cộng, trường học, trạm xá, chợ...
UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương bố trí lực lượng theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến môi trường trong và sau mỗi đợt mưa lũ, không để xảy ra sự cố môi trường tại đơn vị, cơ sở tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm và sự cố môi trường cao như nhà máy, xí nghiệp, cơ sở chế biến thủy sản, trang trại chăn nuôi tập trung, chợ, bãi rác, bệnh viện... nhất là cơ sở sản xuất có công trình hồ chứa chất thải phải thường xuyên kiểm tra, gia cố đê bao đảm bảo an toàn; đảm bảo cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân; tổ chức phun thuốc khử trùng, diệt bọ gậy, ruồi, muỗi,… phòng, chống dịch bệnh phát sinh; ổn định đời sống của người dân tại các địa phương sau lũ lụt...


Đại Chung

[Trở về]