Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp 

 Toàn tỉnh hiện có gần 700 doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, chiếm 13,7% tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động, trong đó lĩnh vực trồng trọt 119 doanh nghiệp, chăn nuôi 98 doanh nghiệp, lâm nghiệp 245 doanh nghiệp và thủy sản 238 doanh nghiệp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra mô hình rau sạch tại nông trại Đông Dương

Thời gian qua, trên cơ sở chính sách của Trung ương và tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương đã triển khai tốt chính sách về hải quan, xuất nhập khẩu, thuế, liên kết sản xuất, xây dựng chuỗi nông sản an toàn, qua đó thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch vùng sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa phục vụ xuất khẩu, kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các doanh nghiệp cũng được hỗ trợ, khuyến khích nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp trên cơ sở áp dụng các giải pháp phù hợp với từng mặt hàng, từng doanh nghiệp; triển khai chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất, kỹ thuật canh tác, ứng dụng các loại giống cây trồng mới cho năng suất, chất lượng cao, đổi mới công nghệ thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến nhằm tăng giá trị sản phẩm hàng hóa nông sản xuất khẩu.

Cụ thể, từ năm 2014 - 2017, tỉnh đã hỗ trợ 2,52 tỷ đồng cho các địa phương, doanh nghiệp trong liên kết, sản xuất tiêu thụ nông sản theo mô hình cánh đồng lớn. Do đó, đến năm 2017, diện tích thực hiện cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh đạt 7.250 ha, bằng 598% so với năm 2014. Mặt khác, tỉnh tập trung hỗ trợ từng bước xây dựng chuỗi nông sản an toàn cho một số nông sản như gạo sạch Lệ Thủy, rau an toàn Hòa Luật Nam, rau an toàn An Nông, Khoai deo Hải Ninh, tỏi tía Quảng Hòa, tiêu đen Quảng Bình, mật ong Tuyên Hóa...; khuyến khích các trang trại tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao...

Cùng với đó, các sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên tiếp cận, tăng cường hỗ trợ cung cấp thông tin, nghiên cứu tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu… cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Quá trình triển khai xúc tiến thương mại được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tối đa hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực, địa phương và quy mô khác nhau, góp phần nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia và địa phương, hàng năm, tỉnh đã hỗ trợ cho doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa thông qua các phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, nông thôn trên địa bàn tỉnh với quy mô 20 gian hàng/01 phiên chợ; tổ chức và phối hợp tổ chức từ 02 - 03 hội chợ/năm với trên 300 gian hàng/kỳ hội chợ; hỗ trợ cho doanh nghiệp trong tỉnh tham gia hội chợ triển lãm tại các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài... Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa Quảng Bình năm 2017 giữa các cơ sở sản xuất với Siêu thị Coopmart để đưa nông sản Quảng Bình vào chuỗi siêu thị, đồng thời xây dựng thành công mô hình Điểm bán hàng nông sản Việt tại Công ty Cổ phần thực phẩm xanh Đông Dương.

Các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại đã thực sự khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa, tìm kiếm đối tác, khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương trên thị trường, đồng thời là cầu nối giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh quảng bá sản phẩm, thương hiệu, chinh phục người tiêu dùng...

Kết quả, năm 2017, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 8.112,7 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2016 và đạt 105,3% kế hoạch, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 5.433,8 tỷ đồng, tăng 4,0% và đạt 107,4% kế hoạch; giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 529 tỷ đồng, tăng 2,6% và đạt 94,8% kế hoạch; giá trị sản xuất thủy sản đạt 2.149,9 tỷ đồng, tăng 13,2% và đạt 103,1% kế hoạch.

Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn thấp so với các ngành khác, chỉ chiếm 13,7% trong tổng số các doanh nghiệp. Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa có sản phẩm hàng hóa chủ lực mang tính truyền thống, đặc trưng của Quảng Bình. Chăn nuôi phát triển không tương xứng với tiềm năng của tỉnh và xu thế phát triển, chủ yếu quy mô nhỏ, thiếu bền vững; chất lượng đàn gia súc, gia cầm chưa cao; chưa hình thành được các cơ sở giết mổ tập trung, an toàn. Nuôi trồng thủy sản hiệu quả chưa cao. Việc phát triển cây cao su, cây lâm nghiệp trên vùng gò đồi đã bộc lộ nhiều hạn chế, công nghiệp chế biến gỗ, nhất là chế biến sâu còn ít, gỗ rừng trồng chủ yếu khai thác gỗ non, xuất khẩu dăm gỗ. Một số doanh nghiệp đang gặp khó khăn do thiếu vốn, đất canh tác nên không mở rộng được quy mô sản xuất, hoạt động cầm chừng thậm chí phải ngừng hoạt động…

Thời gian tới, các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách của Trung ương và tỉnh trong hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, nhất là sản xuất theo hướng nông sản an toàn, đáp ứng tiêu chí xuất khẩu vào thị trường khó tính như EU, Nhật Bản...; thực hiện tốt quy hoạch, đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đã được phê duyệt; đồng thời rà soát, điều chỉnh một số quy hoạch phù hợp với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; xác định thứ tự ưu tiên thực hiện quy hoạch để khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của vùng; chỉ đạo triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ưu tiên vùng chuyên canh như lúa, cao su, sắn, gỗ rừng trồng, chăn nuôi tập trung... Bên cạnh đó, toàn tỉnh tập trung chỉ đạo dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, kêu gọi doanh nghiệp liên kết thực hiện mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị; đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trang trại tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất; tổng kết kinh nghiệm, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nhân rộng mô hình sản xuất, quản lý có hiệu quả trong thực tiễn; khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Mặt khác, các ngành, địa phương đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, khuyến nông, khuyến công trong nuôi, trồng, thu hoạch, chế biến, bảo quản nông sản theo hướng nâng cao giá trị, phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng biến đổi khí hậu; hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản có lợi thế; cải tiến mẫu mã, đăng ký thương hiệu, thông tin, tìm kiếm thị trường; xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến cách thức quản lý, kỹ thuật nuôi trồng an toàn và chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP...; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung và triển khai thực hiện cải cách hành chính; nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường thanh, kiểm tra, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường và thị hiếu của người tiêu dùng. Ngoài ra, các cấp, các ngành và địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách về tiêu thụ nông sản; xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất nông sản; ưu tiên công nghệ chế biến; đẩy mạnh phát triển đối tác công tư; dự báo và nắm bắt kịp thời những biến động của thị trường để điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp từng giai đoạn, đồng thời đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại; tiếp tục tăng cường tiếp thị quảng bá sản phẩm để tìm kiếm thị trường mới; ưu tiên nguồn lực tài chính cho chính sách phát triển nông nghiệp, nhất là phát triển nông sản theo chuỗi giá trị, sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]