Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường ngăn chặn tình trạng sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản 
 Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự vào cuộc của các sở, ngành, địa phương, hoạt động buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và nghề ngư cụ cấm để khai thác thủy sản đã từng bước được hạn chế. Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm tại vùng biển ven bờ và vùng nước nội địa trên địa bàn theo phân cấp tại Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản ở vùng ven bờ, vùng nội địa tỉnh chưa được thực hiện quyết liệt, vi phạm vẫn còn xảy ra đã làm suy thoái môi trường và nguồn lợi thủy sản.
 Nhằm tăng cường ngăn chặn tình trạng trên, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2406/UBND-KT yêu cầu các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chỉ thị của UBND tỉnh liên quan đến chống khai thác IUU, ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.

Trong đó, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung về nghiêm cấm việc sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản đến ngư dân, chủ tàu cá, đối tượng có liên quan; rà soát, lập danh sách hộ ngư dân có khả năng, dấu hiệu tàng trữ sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản, tổ chức tập trung vận động, hướng dẫn ký cam kết không vi phạm và giám sát chặt chẽ; đồng thời chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn, cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối tượng tàng trữ, sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ, vùng nước nội địa trên địa bàn theo phân cấp tại Quyết định 06/2020/QĐ-UBND.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua việc thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm, đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên lồng ghép tuyên truyền quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho ngư dân, chủ tàu cá; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật tại điểm nóng vi phạm về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc tàng trữ, sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản; hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm cho các địa phương; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền quy định của pháp luật và của UBND tỉnh liên quan đến hoạt động buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc khai thác thủy sản để người dân biết, chấp hành.

Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nghiêm các nguồn thuốc nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, chất độc tại tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng quản lý, kiên quyết không để rò rỉ, thất thoát ra ngoài thị trường. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát, truy quét, xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất nổ, xung điện, chất độc và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản theo đúng pháp luật, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ hành vi mua bán, cung cấp chất nổ cho ngư dân khai thác thủy sản.

Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành nghiêm các quy định pháp luật liên quan đến việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ chất độc, chất nổ, xung điện để khai thác thủy sản; đồng thời tích cực phát hiện, tố giác tổ chức, cá nhân sử dụng chất độc, chất nổ, xung điện và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình


 

[Trở về]