Bản in     Gởi bài viết  
Tập huấn kỹ thuật kiểm kê rừng 

 Trong 2 ngày 30 và 31/5, Ban chỉ đạo kiểm kê rừng tỉnh Quảng Bình phối hợp với Trương Đại học lâm nghiệp Việt Nam và UBND huyện Quảng Ninh tổ chức tổ chức tập huấn kỹ thuật kiểm kê rừng cho 80 học viên thành viên Tổ công tác kiểm kê rừng cấp huyện và cấp xã trên địa bàn.

 

Các học viên được giảng viên Trường Đại học lâm nghiệp Việt Nam trực tiếp truyền đạt những nôi dung cơ bản về kỹ thuật kiểm kê rừng, tổ chức kiểm kê rừng; hệ thống phân loại trạng thái rừng và đất rừng lâm nghiệp phụ vụ kiểm kê rừng; giới thiệu bản đồ kiểm kê rừng; việc hiệu chỉnh ranh giới và mô tả đặc điểm lô rừng, đất chưa có rừng; phương pháp ghi thông tin trên phiếu kiểm kê. Đặc biệt, các thành viên của Tổ kiểm kê rừng cấp xã được hướng dẫn lập và triển khai kế hoạch kiểm kê rừng; các bước kiểm kê rừng cấp xã như họp triển khai kế hoach, họp thôn, bản, tổng hợp danh sách các chủ rừng, khoanh vẽ và mô tả đặc điểm lô rừng cho các chủ rừng vv…
Lớp tập huấn nhằm trang bị cho các thành viên trong tổ kiểm kê rừng trên địa bàn huyện những kiến thức cơ bản về kỹ thuật kiểm kê rừng, đất rừng một các khoa học, hợp lý góp phần thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng.

Ngọc Khang
Đài TT-TH Quảng Ninh

[Trở về]