Bản in     Gởi bài viết  
Tập trung hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2020 
 Năm 2020, tỉnh Quảng Bình trồng 9.000 ha rừng theo kế hoạch, trong đó có 508,0 ha rừng phòng hộ, đặc dụng và 8.492,0 ha rừng sản xuất. Để đạt chỉ tiêu đề ra, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đang gấp rút hoàn thành các công đoạn để trồng rừng đúng thời vụ, đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng rừng trong năm 2020.
 Năm 2020, tuy công tác thiết kế, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tại một số địa phương, đơn vị triển khai vẫn còn chậm, quy trình thủ tục đầu tư còn nhiều bất cập nên ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành kế hoạch chung toàn tỉnh nhưng tính đến hết tháng 8, toàn tỉnh đã trồng được hơn 4.500 ha rừng sản xuất. Kế hoạch còn lại đang tiếp tục được triển khai trồng trong vụ Thu - Đông. Về cơ bản, công tác chuẩn bị hiện trường trồng rừng đã hoàn thành, đã chuẩn bị khoảng 10 triệu cây giống các loại, bao gồm chủ yếu là keo các loại và một số cây bản địa như Giổi, Huỷnh, Lim xanh, Lát hoa,...
Trong năm nay, mục tiêu trồng rừng phòng hộ, đặc dụng và trồng rừng sản xuất kinh doanh gỗ lớn tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Rút kinh nghiệm từ các năm trước, các địa phương, đơn vị đã chủ động chuẩn bị cây giống từ đầu năm, đặc biệt là giống cây trồng bản địa. Đối với Keo lai nuôi cấy mô trồng rừng gỗ lớn, các địa phương đơn vị đã kịp thời hợp đồng với các đơn vị có năng lực sản xuất để cung ứng đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo quy định. Một số địa phương, đơn vị đã hoàn thành hỗ trợ cây giống, phân bón cho người dân đảm bảo đủ số lượng, chủng loại. Dự kiến vụ Thu - Đông, khi thời tiết thuận lợi sẽ tập trung chỉ đạo các hộ gia đình, cá nhân tổ chức trồng rừng đạt kế hoạch.


Nguyễn Thanh Lý
Chi cục Kiểm lâm

[Trở về]