Bản in     Gởi bài viết  
TB nộp hồ sơ tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đ/v các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2018. 
[Trở về]