Bản in     Gởi bài viết  
Thẩm định xây dựng bản đồ ngập lụt và phần mềm cảnh báo lũ trên các lưu vực sông lớn trên địa bàn tỉnh 
 Ngày 6/5, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội nghị thẩm định Dự án Xây dựng bản đồ ngập lụt và phần mềm cảnh báo lũ phục vụ công tác phòng chống thiên tai cho 3 lưu vực sông lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Trần Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị.
 Dưới tác động của biến đổi khí hậu, diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, có xu hướng bất lợi ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân nói chung và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội nói riêng. Từ tác động của thiên tai, công tác phòng chống thiên tai tại các địa phương còn bị động, chưa kịp thời trong việc cảnh báo mưa, lũ, tham mưu chỉ đạo. Do đó, việc xây dựng Bản đồ ngập lụt và phần mền cảnh báo lũ phục vụ công tác Phòng chống thiên tai cho các lưu vực sông là rất cầ thiết.
Phạm vi thực hiện Dự án được áp dụng trên toàn bộ vùng đồng bằng ngập lụt lưu vực sông Lý Hòa, sông Gianh (bao gồm các lưu vực sông Rào Nan, sông Son và sông Gianh) và sông Roòn, trên phạm vi ranh giới hành chính các huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, thị xã Ba Đồn. Chủ đầu tư là Chi cục Thủy lợi Quảng Bình, đơn vị lập báo cáo nghiên cứu khả thi là công ty TNHH Tư vấn Đầu tư xâ dựng Hà Nội-Quảng Bình.
Nội dung thực hiện Dự án: Điều tra thu thập các thông tin, tài liệu, đo đạc bổ sung số liệu địa hình, thủy văn, hải văn trên lưu vực sông( sông Lý Hòa, sông Gianh, sông Roòn); Xây dựng Bản đồ ngập lụt lưu vực sông ứng với các kịch bản; Xây dựng bộ công cụ cảnh báo lũ, ngập lụt vùng đồng bằng cả lưu vực sông, tích hợp vào bộ công cụ hỗ trợ cảnh báo lũ, ngập lụt đã thực hiện tại lưu vực sông Nhật Lệ; Lắp đặt trạm đo mực nước kết hợp đo mưa tự động tại các lưu vực sông; Cắm hệ thống mốc báo lũ cho vùng đồng bằng ngập lụt các lưu vực sông.
Dự án thực hiện từ năm 2022-2024, trong đó, năm 2024 sẽ giao các sản phẩm của Dự án như: các báo cáo tổng hợp, chuyên đề; tập Atlas bản đồ ngập lụt với các kịch bản; 01 bộ công cụ hỗ trợ cảnh báo ngập lụt theo trực tuyến cho vùng đồng bằng ngập lụt các lưu vực sông; báo cáo hoàn thành công tác cắm hệ thống mốc báo lũ, trạm đo mực nước kết hợp đo mưa tự động.
Tại Hội nghị thẩm định, đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện đã đưa ra những ý kiến, nêu rõ những ưu và nhược điểm mà đơn vị báo cáo còn mắc phải, cần điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện.
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở đề nghị: Tổng hợp các ý kiến góp của các đại biểu tham dự để bổ sung vào Dự án; Chi cục Thủy lợi cần khắc phục những khuyết điểm của giai đoạn 1, đối với giai đoạn 2 cần có chuyển giao (sổ tay hướng dẫn phần mềm) về các địa phương để ứng dụng khi có thiên tai xảy ra; xem xét bổ sung các lớp tập huấn phần mềm cho các địa phương cấp xã; đơn vị thực hiện cần nghiên cứu bổ sung, lưu ý việc đưa cao tốc Bắc - Nam vào dự án đánh giá ngập lụt để tham mưu cho Sở, UBND tỉnh... Chi cục Thủy lợi cần làm việc với Sở Thông tin – Truyền thông để tích hợp bản đồ ngập lụt số hóa để nâng cao việc ứng dụng của phần mềm.

Đồng chí Trần Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị


Chủ đầu tư Báo cáo nghiên cứu khả thi báo cáo Dự án


Phòng Thông tin - Tuyên truyền


 

[Trở về]