Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo Một số công việc trọng tâm trong tuần từ 24-28/12 
 
 
THÔNG BÁO
Một số công việc trọng tâm trong tuần từ 24-28/12
 

 

            Tuần qua, các phòng ban, đơn vị đã tập trung giải quyết được một số công việc tại Thông báo công tác trọng tâm tháng 12. Tuần này, yêu cầu các phòng ban, đơn vị tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm sau:
1. Xây dựng NTM: 
 VPĐP XDNTM: Tiếp tục phối hợp Tư vấn hoàn thiện BC đánh giá giữa kỳ thực hiện CTMTQG XDNTM giai đoạn 2016-2020; tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐ thẩm định và tham mưu UBND tỉnh QĐ công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018.
2. Lĩnh vực Nông nghiệp:
- Chi cục TTBVTV: +Tiếp tục nắm tình hình SX của các địa phương và cung ứng giống của các Công ty; tham mưu HD các địa phương cơ cấu giống trên cây trồng cạn và tiếp tục đôn đốc triển khai diệt chuột đầu vụ SX.Tham mưu BC tổng kết Đề án “Phát triển sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, GVN, thủy sản đến năm 2020”.
- TT KN-KN: Tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, tổng kết, triển khai các MH, CT thuộc các nguồn kinh phí; đôn đốc công tác TTNT bò.
- Chi cục CN-TY: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng đợt 2; kiểm tra chất cấm trong chăn nuôi; tăng cường công tác KSDB, KTVSTY; KSVC; KSGM, tiêm phòng; phòng ngừa, ngăn chặn các loại dịch bệnh nguy hiểm, nhất là dịch tả lợn CP và dịch LMLM có nguy cơ lây lan. Tiếp tục làm việc các huyện về cấp GCN CSGM nhỏ lẻ đủ điều kiện ATTP nhất là huyện QT; khẩn trương thẩm định, giải ngân kinh phí hỗ trợ các cơ sở giết mổ sau đầu tư.
- TT Giống vật nuôi: Tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác tiếp cận thị trường và làm tốt công tác đảm bảo VSMT, ATDB tại cơ sở sản xuất.
3. Lĩnh vực Thuỷ sản:
- Chi cục Thủy sản:+Tăng cường công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá dịp cuối năm; tiếp tục kiểm tra, giám sát hoạt động VP đại diện đảm bảo hoạt động hiệu quả;
         + Bám UBND tỉnh sớm ban hành QĐ ban hành tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt HS đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá hoạt động trong nội địa;
+ Bám Sở KH-ĐT sớm thẩm định, hoàn chỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt DA điều chỉnh QH tổng thể phát triển ngành TS đến năm 2020. Chỉ đạo nuôi trồng thuỷ sản trái vụ phục vụ dịp Tết NĐ.
- Chi cục Chăn nuôi-Thú y: Kiểm tra tình hình dịch bệnh trên các đối tượng thủy sản nuôi, hướng dẫn biện pháp phòng trừ, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra.
- BQL Cảng cá QB: Thực hiện tốt dịch vụ hậu cần nghề cá, thu phí, ATVSTP tại các cảng cá, KNĐ TTB tàu cá; khẩn trương triển khai sữa chữa các trụ neo, nhà điều hành tại Khu NĐTTB tàu cá cửa Gianh tỉnh đã cấp vốn.
- Trung tâm Giống TS: Tiếp tục tập trung đẩy mạnh sản xuất, dịch vụ chủ động các loại giống TS đảm bảo nhu cầu thả nuôi của người dân năm 2018.
4. Lĩnh vực lâm nghiệp:  
- Chi cục Kiểm lâm: + Kiểm tra, chỉ đạo, xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng và đất LN trái PL để trồng rừng; triển khai công tác trồng rừng vụ Đ.Xuân 2018-2019.
+ Tham mưu Sở trình UBND tỉnh: Ban hành Quyết định phê duyệt QH3LR, điều chỉnh QH Bảo vệ PTR tỉnh QB đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 sau khi HĐND tỉnh ban hành NQ; phê duyệt kết quả chuyển RPH ít xung yếu sang rừng sản xuất.
- BQLRPH VB Nam QB: Theo dõi thời tiết để triển khai KH trồng rừng 2018; tăng cường công tác QLBVR, thực hiện PCCCR; tăng cường QL chặt chẽ toàn bộ DT đất rừng hiện do Ban QLRPH Nam QB quản lý và toàn bộ DT đất rừng, tài sản đã được bồi thường và giao cho Tập đoàn FLC nhưng chưa được chuyển mục đích sử dụng rừng, đảm bảo theo đúng quy định của PL.
5. Lĩnh vực Thủy lợi, PCTT, Nước sạch và XDCB:
- Phòng QLXDCT: Đôn đốc, chỉ đạo Ban QLDAN tập trung thực hiện các giải pháp để sớm triển khai công tác GPMB dự án Rào Nan và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các DA theo tiến độ yêu cầu; Thực hiện thẩm định, kiểm tra chất lượng XDCT theo quy định.
- Phòng KH-TC: Tham mưu VB đôn đốc các DA hỗ trợ theo NĐ 210; Rà soát lại nội dung để tham mưu đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ chống hạn vụ ĐX 2018-2019.
- Chi cục TL: + TL: Khẩn trương hoàn thành QH TL Nam Sông Gianh, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 12; Thực hiện nội dung CV số 1861/UBND của UBND tỉnh về việc triển khai NĐ 114/2018/NĐ-CP về quản lý ATĐ và hồ chứa; thẩm định điều chỉnh diện tích miễn TLP theo đề nghị của các địa phương.
+ PCTT: Đôn đốc các địa phương và Công ty Thủy nông thực hiện các nội dung tại Công văn hỏa tốc số 2923/SNN-TL ngày 11/12/2018 về kiểm kê nguồn nước, cân đối diện tích và điều chỉnh kế hoạch sản xuất vụ ĐX để tổng hợp tình hình, báo cáo Sở (đặc biệt lưu ý hướng dẫn về phương pháp cân đối nguồn nước có tính cả nguồn nước đến).
+ Nước sạch: Tiếp tục bám UBND tỉnh để có QĐ phê duyệt Đề án nước sạch (sau khi có ý kiến của các Sở: KHĐT, TC về một số nội dung liên quan theo yêu cầu)
- Trung tâm NS&VSMTNT: Khẩn trương hoàn thành các thủ tục theo quy định để được thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh QHTT cấp nước sạch nông thôn (trong tuần); Bám UBND tỉnh để có VB đồng ý chủ trương bàn giao công trình cấp nước xã Hoa Thủy; Tiếp tục tham mưu Sở báo cáo UBND tỉnh để có VB đồng ý chủ trương bàn giao 02 CT nước sinh hoạt thôn Kinh Châu, Uyên Phong xã Châu Hóa và nước sinh hoạt xã Mai Thủy cho Trung tâm quản lý.
            - Ban QLDAĐTXDN: Tiếp tục thực hiện, hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí 2018 đúng thời hạn quy định. Dự án WB5: Tiếp tục tổ chức diễn đàn liên xã về đối tác công tư và chuẩn bị tổng kết hợp phần 3. * Kè Nhật Lệ: Chỉ đạo nhà thầu triển khai thi công giai đoạn 2 theo tiến độ hợp đồng đã ký kết, trình phê duyệt điều chỉnh BVTC – DT giai đoạn 1 * WB8: TDA Phú Vinh: Bám Bộ Nông nghiệp và PTNT để có văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh TMĐT và cơ cấu vốn, trình phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng công trình sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ; TDA năm thứ hai: Đẩy nhanh tiến độ xét hồ sơ quan tâm gói tư vấn khảo sát, lập TKBVTC và EPP * DA Hồ Rào Nan: Khẩn trương hoàn thành GPMB để khởi công gói thầu số 26/XL* Cảng cá Nhật Lệ, Hạ tầng Bắc Nam sông Gianh: Chỉ đạo đảm bảo tiến độ thi công xây lắp * Dự án Tăng trưởng Xanh: Tiếp tục lựa chọn nhà thầu tư vấn TKBVTC; * Sửa chữa Hồ Khe Cừa và Cơn Ruộng: Hoàn thành hồ sơ để trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo KTKT.
6. Các lĩnh vực: Quản lý chất lượng, kinh tế trang trại, HTX, NNNT:
- Chi cục QLCLNLS,TS: Tiếp tục công tác thanh tra, kiểm tra về chất lượng, ATTP NLTS theo KH.
- Chi cục PTNT: + Tham mưu Sở trình UBND tỉnh: KH triển khai Đề án OCOP; danh sách thí điểm đưa cán bộ trẻ về làm việc có thời hạn tại HTX NN; công văn xin lập QH bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt- Lào đến năm 2025; tham mưu Sở gửi Sở LĐ-TB-XH về xây dựng KH vốn thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2019.
 
 7. Công tác khác:
- Phòng KHTC: + Đôn đốc các đơn vị thực hiện DA liên kết chuỗi giá trị khẩn trương hoàn chỉnh DA sau khi có sự tham gia của HĐTĐ để sớm trình HĐTĐ tỉnh thông qua; Chuẩn bị BC triển khai KH 2019 để tổ chức Hội nghị Ngành; hoàn chỉnh chính sách NN 2019.
- Phòng TCCB: Tiếp tục tham mưu công tác nhân sự một số phòng, đơn vị; hoàn tất thủ tục để bổ nhiệm GĐ Trung tâm NS và GĐ BQL DADTXDN; hoàn thành hồ sơ sau khi họp HĐTĐ khen thưởng, phân loại CCVC 2018.
- Phòng KHCNMTHTQT: Cập nhật tình hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC, nông nghiệp hữu cơ, liên kết sx theo chuỗi,...trên các lĩnh vực báo cáo LĐS hàng tháng.
- Thanh tra Sở:Tiếp tục thanh tra VTNN đầu vụ ĐX 2018-2019 theo KH được duyệt.
- Văn Phòng Sở: Tiếp tục theo dõi tham mưu xử lý VB trên phần mềm; kiểm soát thể thức VB đơn vị trình LĐS, phối hợp phòng KHTC nắm tiến độ tham mưu VB tỉnh giao; cập nhật thông tin báo chí liên quan ngành, theo dõi tình hình tổ chức HN CNVC-LĐ và triển khai nhiệm vụ, KH của các đơn vị.
- Công tác Đảng:Thực hiện theo KH của Đảng uỷ sở; hướng dẫn công tác đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên 2018 (khi có HD của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối).
- Công đoàn ngành: Hướng dẫn công tác đánh giá phân loại tổ chức CĐ cơ sở và đoàn viên 2018.
Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo để các phòng ban, đơn vị căn cứ triển khai./.
 
 
 
[Trở về]