Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo đường dây nóng của Tổ công tác hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, kết nối cung ứng, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 
 Trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, doanh nghiệp và bà con nông dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập Tổ công tác hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, kết nối cung ứng, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19 (gọi tắt là Tổ công tác 490).
 Để thuận tiện cho hoạt động kết nối hỗ trợ thúc đẩy sản xuất,Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo đường dây nóng của Tổ công tác như sau:
1. Ông Lê Xuân Tứ - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Điện thoại: 0912.416.444. 2.
2. Ông Trần Công Tám - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y. Điện thoại: 0972.095.999.
3. Ông Lê Ngọc Linh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản. Điện thoại: 0905.824.725.
4. Ông Nguyễn Văn Long - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm. Điện thoại: 0905.827.277.
5. Ông Hoàng Tiến Cường - Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn. Điện thoại: 0948.156.077.
Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo để các Sở, ngành, địa phương biết liên hệ công tác nhằm hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, kết nối cung ứng, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19.
 
                                                          Phòng Thông tin - Tuyên truyền
[Trở về]