Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo Kết luận của đ/c Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại buổi làm việc với Trung tâm Giống thủy sản QB. 
[Trở về]