Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo Một số công việc trọng tâm trong tuần từ 14 - 18/5 
THÔNG BÁO
Một số công việc trọng tâm trong tuần từ 14 - 18/5
 

 

            Tuần qua, các phòng ban, đơn vị đã tập trung giải quyết được một số công việc tại Thông báo công tác trọng tâm tháng 5. Tuần này, yêu cầu các phòng ban, đơn vị tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm sau:
1. Xây dựng NTM: 
- VPĐP NTM: Trình UBND tỉnh phê duyệt phương án tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ XDNTM; truyền thông; tổ chức giám sát, đánh giá và quản lý thực hiện CTXDNTM năm 2018. Tổng hợp báo cáo nội dung, hạng mục công trình để hoàn thiện các tiêu chí chưa đáp ứng yêu cầu theo Bộ tiêu chí mới của các xã đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2017 của các huyện, TX, TP theo công văn số 342/UBDN-KT ngày 16/3/2018. Ban hành CV gửi các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp tại QĐ 825/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh.
2. Lĩnh vực Nông nghiệp:
- Chi cục TTBVTV: Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa vụ ĐX nhanh, gọn (trong đó nắm tình hình lúa trổ trà muộn, diện tích đã thu hoạch); đồng thời chuẩn bị triển khai vụ HT. Đánh giá năng suất một số giống cây trồng của các đơn vị sản xuất thử trên địa bàn tỉnh trong vụ ĐX 2017-2018. Tham mưu hoàn thành KH chuyển đổi DT đất lúa kém hiệu quả năm 2018, đồng thời phối hợp các địa phương chỉ đạo thực hiện chuyển đổi trong vụ HT, nhằm hoàn thành KH đề ra. Tiếp tục chỉ đạo các trạm TTBVTV tăng cường kiểm tra đồng ruộng, chỉ đạo nông dân tích cực phòng trừ sâu bệnh cuối vụ. Tiếp tục KH thanh, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP  đợt 2 (từ 02- 20/5/2018);
- TT KN-KN: Tiếp tục chỉ đạo, theo dõi các MH đã triển khai; Phối hợp với Đài THQB tuyên truyền cho người dân biết về những MH đạt hiệu quả cao; đôn đốc công tác TTNT bò. Hoàn thành tham mưu giải trình các ND theo yêu cầu của UBND tỉnh để xem xét, quyết định về đề án liên kết XD Trung tâm NN CNC tại Trại CAQ Sen Bàng, đồng thời tham mưu VB đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương bán Trại CAQ (sau khi có ý kiến của Giám đốc Sở).
- Chi cục CN-TY: Chỉ đạo các Trạm CNTY tăng cường thực hiện: Giám sát dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ ĐV, SPĐV nhập vào địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác tiêm phòng; Kiểm tra công tác KSGM, KTVSTY trên địa bàn tỉnh; đặc biệt tập trung chấn chỉnh công tác KSGM, thực hiện kiểm tra các lò giết mổ GS theo đúng quy định pháp luật; Nắm tình hình XD các CSGMTT trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp phòng NN cấp huyện kiểm tra, thẩm định cấp giấy chứng nhận ATTP cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Hoàn thành BC đề án xây dựng vùng chăn nuôi tập trung.
3. Lĩnh vực Thuỷ sản:
- Chi cục Thủy sản: Nắm tình hình, tham mưu công tác bồi thường thiệt hại theo QĐ 1880, 309, 1826; phối hợp các địa phương tham mưu trả lời dứt điểm đơn khiếu nại của người dân về bồi thường thiệt hại; đồng thời tham mưu chuẩn bị báo cáo về công tác bồi thường thiệt hại để làm việc với Đoàn công tác của CP. Tiếp tục theo dõi, kiểm tra tình hình nuôi và thả nuôi đầu năm, khuyến cáo hướng dẫn người nuôi các biện pháp chăm sóc, hạn chế dịch bệnh. Theo dõi diễn biến thời tiết, chỉ đạo ngư dân tổ chức khai thác an toàn, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện đăng kí đăng kiểm tàu cá đảm bảo an toàn trước khi ra khơi; Tiếp tục tham mưu thực hiện NĐ 67, QĐ48. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện dự thảo VBQPPL về quy định quản lý và giao, cho thuê đất, mặt nước biển để nuôi thủy sản lồng bè trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tham mưu tổ chức tốt hoạt động của Văn Phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá. Tiếp tục phối hợp các đơn vị địa phương kiểm tra tình hình khai thác tàu giã cào; đôn đốc huyện Bố Trạch kiểm tra, xác minh, xử lý tàu vi phạm vùng biển Trung Quốc để tổng hợp tham mưu Sở báo cáo UBND tỉnh.
- Chi cục Chăn nuôi-Thú y: Tăng cường kiểm tra tình hình dịch bệnh trên các đối tượng thủy sản nuôi, hướng dẫn biện pháp phòng trừ, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra.
4. Lĩnh vực lâm nghiệp:  
* Chi cục Kiểm lâm: - Tiếp tục phối hợp với Phòng KHTC rà soát, tổng hợp các diện tích rừng đặc dụng, phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên, rừng trồng sản xuất trên cát ven biển Nam QB của các Dự án BV&PTR, các địa phương, đơn vị và hộ gia đình (chủ rừng) hiện chưa cấp kinh phí báo vệ, đồng thời tham mưu Sở BC UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí thực hiện. Phối hợp Sở KHĐT tham mưu UBND tỉnh để làm việc với Bộ KH-ĐT về kinh phí đầu tư phát triển thực hiện CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững KH 2018. Kiểm tra lại số liệu trồng rừng và chất lượng rừng trồng vụ Xuân 2017-2018.
- Tăng cường công tác chỉ đạo các hạt KL, Đội KLCĐ tuần tra, kiểm soát lâm sản, truy quét lâm tặc, đặc biệt vùng trọng điểm, vùng giáp ranh với các tỉnh và khu vực Biên giới Việt - Lào; kiểm tra, ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng và đất LN trái phép để trồng rừng. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện công văn số 645/UBND-KT ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác PCCCR trong mùa khô 2018;tổ chức kiểm tra công tác PCCCR ở cơ sở.
- Tiếp tục tham mưu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao: Các công trình rà soát quy hoạch; thẩm định, phê duyệt hồ sơ, dự toán khoán BVR; Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Khe nước trong sau khi có ý kiến góp ý của các Sở,  ngành, địa phương.
5. Lĩnh vực Thủy lợi, PCTT, Nước sạch và XDCB:
- Phòng QLXDCT: Hoàn thành thẩm định: Điều chỉnh dự toán XDCT sửa chữa, nâng cấp hồ Cây Mưng, xã Mai Thủy; Điều chỉnh dự án ĐTXDCT Kè cửa sông, biển Nhật Lệ, TP Đồng Hới; Thiết kế BVTC và DTKP duy tu, bảo dưỡng công trình cấp NSH xã Lâm Hóa và công trình NSH thôn Châu Xá, xã Mai Thủy.
- Phòng KH-TC: Tham mưu Báo cáo đánh giá hiệu quả tác động của các dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 1993-2017, gửi SKHĐT (trước 31/5); Báo cáo LĐS tiến độ thực hiện của DA hỗ trợ theo NĐ 210 - Trang trại chăn nuôi Long Giang Thịnh.
- Chi cục TL: + TL: Tiếp tục thẩm định điều chỉnh diện tích miễn TLP theo đề nghị của các địa phương và thực hiện Thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch; Bám UBND tỉnh để có VB ý kiến về triển khai Luật Thủy lợi.
+ Đê điều: Khẩn trương kiểm tra tình trạng lấn chiếm vi phạm hành lang đê, bãi sông, xâm lấn đồi cát phòng hộ của các Resort ở xã Bảo Ninh; Đôn đốc các địa phương thực hiện cắm mốc bảo vệ đê; Tham mưu rà soát các quy định về việc phân cấp quy định về thủ tục Cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều theo CV số 1381/VPUBND-KSTT ngày 02/5/2018 của Văn phòng UBND tỉnh (báo cáo Sở trước ngày 25/5/2018).
+ PCTT: Tổ chức kiểm tra hiện trạng về an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp trước mùa mưa bão; Tiếp tục đôn đốc các chủ đập Báo cáo xây dựng phương án PCLB bảo đảm ATĐ và PCLL vùng hạ du năm 2018.
- Nước sạch: Khẩn trương hoàn thành tham mưu trình lại UBND tỉnh Đề án tổng thể nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp NSNT tập trung; Khẩn trương thẩm định Đề cương lập QH cấp nước, tham mưu báo cáo Sở trình UBND tỉnh.
- Trung tâm NS&VSMTNT: Phối hợp Chi cục Thủy lợi về hoàn chỉnh Đề án nước sạch và Đề cương nhiệm vụ lập QHCT cấp nước sạch nông thôn tỉnh QB; Triển khai các hoạt động thuộc nguồn vốn sự nghiệp được giao năm 2018; Khảo sát, lập hồ sơ công trình cấp nước duy tu, bảo dưỡng năm 2018.
- Ban QLDAĐTXDN:  Dự án WB5: HP3-Tiếp tục thi công hoàn thành các công trình quy mô nhỏ còn lại (Nghĩa Ninh, Hiền Ninh và Duy Ninh), tiếp tục công tác truyền thông, chuẩn bị diễn tập tại các xã Bảo Ninh và phường Phú Hải.* Kè Nhật Lệ: Tiếp tục thi công đóng cọc và trải vải địa kỹ thuật, trình SKHĐT thẩm định phê duyệt điều chỉnh DA đầu tư *WB8: TDA Phú Vinh: Bám CPO và WB để được thông qua kết quả đánh giá hồ sơ gói thầu số C1-QB-GD1-W1; Bám Sở TN&MT để có QĐ phê duyệt bản đồ địa chính và cắm mốc phục vụ GPMB. TDA năm thứ 2: Đôn đốc tư vấn khẩn trương có kết quả thẩm tra để BC TCTL thỏa thuận kỹ thuật hồ sơ BCNCKT và an toàn đập; *DA Hồ Rào Nan: Tổ chức nghiệm thu mô hình thí nghiệm đập tràn; Chỉ đạo tư vấn đẩy nhanh tiến độ khảo sát TKKT, TKBVTC-DT. * Cảng cá Nhật Lệ: Bám Sở TC để phân khai vốn năm 2018; Hoàn thiện thủ tục trình Sở TNMT thẩm định Lập cam kết bảo vệ môi trường của DA. * Hạ tầng Bắc Nam sông Gianh: Đôn đốc tư vấn đẩy nhanh tiến độ gói thầu thiết kế BVTC-DT; Khẩn trương triển khai thi công gói thầu rà phá bom mìn * Dự án Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu các xã bãi ngang, cồn bãi (dự án Tăng trưởng Xanh): Trình phê duyệt kết quả chọn thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập BCNCKT.
6. Các lĩnh vực: Quản lý chất lượng, kinh tế trang trại, HTX, NNNT:
- Chi cục QLCLNLS,TS: Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, ATTP NLTS trong "Tháng hành động vì ATTP" năm 2018. Lấy 36 mẫu thực phẩm NLTS kiểm tra các chỉ tiêu về ATTP; Kiểm tra theo TT45 tại các cơ sở sản xuất NLTS.
- Chi cục PTNT: Tiếp tục triển khai Đề án OCOP (Tập trung xây dựng đề án sau khi kết thúc Hội thảo tham vấn cấp huyện). Tiếp tục tham mưu hoàn chỉnh BC tổng kết 10 năm thực hiện NQ 26-NQ/TW ngày 05/8/2018 của BCHTW Đảng (khóa X) về NN, nông dân, nông thôn theo thời gian qui định.
7. Công tác khác:
 - Phòng KHTC: Bám UBND tỉnh có ý kiến về KH Tái cơ cấu lại Ngành NN giai đoạn 2018-2020. Chủ trì, phối hợp với VP Sở tham mưu phân bổ vốn sự nghiệp giao cho Sở thực hiện theo QĐ 825/ QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh về vốn TW CTMTQG XDNTM 2018. Chủ trì theo dõi, nắm tình hình triển khai chính sách NN của các đơn vị, địa phương, cập nhật tình hình và BC LĐS hàng tháng; TM báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu NN (BC Bộ trước 15/8/2018).
 - Phòng TCCB: Tiếp tục tham mưu công tác nhân sự một số phòng, đơn vị; Đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác CCHC, rà soát đơn giản hóa TTHC; tinh giản biên chế. Tham mưu điều chỉnh QH cán bộ lãnh đạo cấp Sở quản lý. Rà soát công tác tuyển dụng VC của các đơn vị sự nghiệp.
- Phòng KHCNMTHTQT: Theo dõi, tham mưu hỗ trợ các DN NN CNC, nắm lại tình hình hoạt động của các Dự án chăn nuôi, nhất là các Dự án CN có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.; Phối hợp thực hiện tốt Dự án SNV; SRDP
- Thanh tra Sở: Triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra hành chính 2018. Xem xét lại trách nhiệm quản lý con dấu KSGM của chi cục CNTY.
- Văn Phòng Sở: Tiếp tục theo dõi tham mưu xử lý VB trên phần mềm; kiểm soát thể thức VB đơn vị trình LĐS, phối hợp phòng KHTC nắm tiến độ tham mưu VB tỉnh giao; cập nhật thông tin báo chí liên quan ngành.
- Công tác Đảng: Triển khai theo chỉ đạo, KH của Đảng ủy Sở.
- Công đoàn ngành: Phối hợp với chuyên môn tiếp tục phát động các phong trào thi đua triển khai nhiệm vụ, KH 2018. Tham dự ĐH CĐ toàn tỉnh lần thứ 18.

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo để các phòng ban, đơn vị căn cứ triển khai./. 

[Trở về]