Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo một số công việc trọng tâm trong tuần từ 21 - 25/5 
THÔNG BÁO
Một số công việc trọng tâm trong tuần từ 21 - 25/5
 

 

            Tuần qua, các phòng ban, đơn vị đã tập trung giải quyết được một số công việc tại Thông báo công tác trọng tâm tháng 5. Tuần này, yêu cầu các phòng ban, đơn vị tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm sau:
1. Xây dựng NTM: 
- VPĐP NTM: Khẩn trương tham mưu góp ý sổ tay HD thực hiện chương trình hỗ trợ thực hiện hai CTMTQG vay vốnWB, hoàn thành trước 22/5 (VB số 1666/VPUBND-KT ngày 18/5). Tổng hợp báo cáo nội dung, hạng mục công trình để hoàn thiện các tiêu chí chưa đáp ứng yêu cầu theo Bộ tiêu chí mới của các xã đạt chuẩn NTM trước năm 2017 của các huyện, TX, TP theo CV số 342/UBDN-KT ngày 16/3/2018.
2. Lĩnh vực Nông nghiệp:
- Chi cục TTBVTV: Cập nhật tiến độ thu hoạch (chỉ đạo địa phương thu hoạch nhanh, gọn) và nắm năng suất cây trồng vụ ĐX. Kiểm tra công tác chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả và đất vùng gò đồi ở một số địa phương. Kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai KH sản xuất vụ HT và công tác chuyển đổi các địa phương. Phối hợp với các địa phương chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh cây trồng, đặc biệt trên lúa trà muộn (chú ý bệnh đạo ôn cổ bông, rầy) ở những nơi có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh cao; Tiếp tục KH thanh, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP đợt 2 (từ 02- 20/5/2018).
- TT KN-KN: Tiếp tục chỉ đạo, theo dõi các MH đã triển khai; đôn đốc công tác TTNT bò. Bám UBND tỉnh cho chủ trương bán Trại CAQ Sen Bàng.
- Chi cục CN-TY: Chỉ đạo các Trạm CNTY tăng cường: Giám sát dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ ĐV, SPĐV nhập vào địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tiêm phòng; Kiểm tra công tác KSGM, KTVSTY trên địa bàn tỉnh; thực hiện kiểm tra các lò giết mổ GS theo đúng quy định pháp luật; Nắm tiến độ XD các CSGMTT trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp phòng NN cấp huyện kiểm tra, thẩm định cấp giấy chứng nhận ATTP cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Hoàn thành BC đề án xây dựng vùng chăn nuôi tập trung.
3. Lĩnh vực Thuỷ sản:
- Chi cục Thủy sản: Tiếp tục theo dõi, kiểm tra tình hình nuôi và thả nuôi, khuyến cáo hướng dẫn người nuôi các biện pháp chăm sóc, hạn chế dịch bệnh. Theo dõi diễn biến thời tiết, chỉ đạo ngư dân tổ chức khai thác an toàn, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện đăng kí đăng kiểm tàu cá đảm bảo an toàn trước khi ra khơi. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh KH triển khai thi hành luật TS 2017. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện dự thảo VBQPPL về quy định quản lý và giao, cho thuê đất, mặt nước biển để nuôi thủy sản lồng bè trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tham mưu tổ chức tốt hoạt động của Văn Phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá. Tiếp tục phối hợp các đơn vị địa phương kiểm tra tình hình khai thác tàu giã cào; đôn đốc huyện BT kiểm tra, xác minh, xử lý tàu vi phạm vùng biển Trung Quốc để tổng hợp tham mưu Sở báo cáo UBND tỉnh.Tiếp tục tham mưu thực hiện QĐ 48. Nắm tình hình, tham mưu công tác bồi thường thiệt hại theo QĐ 1880, 309, 1826.
- Chi cục Chăn nuôi-Thú y: Tăng cường kiểm tra tình hình dịch bệnh trên thủy sản nuôi, hướng dẫn biện pháp phòng trừ, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra.
 
 
4. Lĩnh vực lâm nghiệp:  
* Chi cục Kiểm lâm: - Tiếp tục thực hiện rà soát, tổng hợp các diện tích rừng ĐD, PH, SX là rừng tự nhiên, RT sản xuất trên cát ven biển Nam QB của các Dự án BV&PTR, các địa phương, đơn vị và hộ gia đình (chủ rừng) hiện chưa cấp kinh phí bảo vệ, đồng thời tham mưu Sở BC UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí thực hiện. Chỉ đạo các đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các báo cáo rà soát điều chỉnh QH 3LR để thông qua LĐS trước ngày 29/5/2018 và báo cáo tỉnh trước 10/6. Tham mưu rà soát, kiểm tra việc thực hiện trồng rừng thay thế của các dự án, báo cáo Sở trước 15/6/2018; Phối hợp Sở KHĐT tham mưu UBND tỉnh để làm việc với Bộ KH-ĐT về kinh phí đầu tư phát triển thực hiện CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững KH 2018. Kiểm tra lại số liệu trồng rừng và chất lượng rừng trồng vụ Xuân 2017-2018. Tham mưu thanh lý rừng trồng Thông nhựa bị thiệt hại do bão số 10/2017 của C.ty LCN Long Đại.
- Tăng cường công tác chỉ đạo các hạt KL, Đội KLCĐ tuần tra, kiểm soát lâm sản, truy quét lâm tặc, đặc biệt vùng trọng điểm, vùng giáp ranh với các tỉnh và khu vực Biên giới Việt - Lào; kiểm tra, ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng và đất LN trái phép để trồng rừng. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện công văn số 645/UBND-KT ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác PCCCR trong mùa khô 2018; Tổ chức kiểm tra công tác PCCCR đối với các chủ rừng ở cơ sở.
- Tiếp tục tham mưu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao: Các công trình rà soát quy hoạch; thẩm định, phê duyệt hồ sơ, dự toán khoán BVR; Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Khe nước trong.
5. Lĩnh vực Thủy lợi, PCTT, Nước sạch và XDCB:
- Phòng QLXDCT: Tiếp tục thực hiện thẩm định hồ sơ do các đơn vị và CĐT trình, thực hiện công tác kiểm tra chất lượng CTXD theo quy định.
- Phòng KH-TC: Tham mưu nội dung kiểm tra và làm việc đối với dự án Trang trại chăn nuôi Long Giang Thịnh; Tham mưu Báo cáo đánh giá hiệu quả tác động của các dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 1993-2017, gửi SKHĐT (trước 31/5).
- Chi cục TL: + TL: Tiếp tục thẩm định điều chỉnh diện tích miễn TLP theo đề nghị của các địa phương và thực hiện Thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch; Bám UBND tỉnh để có VB ý kiến về triển khai Luật Thủy lợi.
+ Đê điều: Báo cáo Sở kết quả kiểm tra tình trạng lấn chiếm vi phạm hành lang đê, bãi sông, xâm lấn đồi cát phòng hộ của các Resort ở xã Bảo Ninh; Đôn đốc các địa phương thực hiện cắm mốc bảo vệ đê; Tham mưu xây dựng thủ tục hành chính về Cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều (báo cáo Sở trước ngày 25/5/2018).
+ PCTT: Khẩn trương tham mưu tổ chức Đoàn kiểm tra các công trình thủy lợi do Công ty Thủy nông quản lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1628/VPUBND-KT ngày 15/5/2018 để báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/5/2018. Khẩn trương hoàn thành Báo cáo về hiện trạng an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp đúng thời hạn quy định; Tiếp tục đôn đốc các chủ đập Báo cáo xây dựng phương án PCLB bảo đảm ATĐ và PCLL vùng hạ du năm 2018.
- Nước sạch: Bám UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổng thể nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp NSNT tập trung.
- Trung tâm NS&VSMTNT: Bám Sở KHĐT để thẩm định Đề cương nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh QHTT cấp nước sạch và VSMT nông thôn; Triển khai các hoạt động thuộc nguồn vốn sự nghiệp được giao năm 2018; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình cấp nước duy tu, bảo dưỡng năm 2018.
            - Ban QLDAĐTXDN: Dự án WB5: HP3-Tiếp tục thi công hoàn thành các công trình quy mô nhỏ còn lại (Phú Hải, Nghĩa Ninh, Hiền Ninh) và tiếp tục công tác truyền thông* Kè Nhật Lệ: Bám SKHĐT thẩm định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư *WB8: TDA Phú Vinh: Bám CPO và WB để được thông qua kết quả đánh giá hồ sơ gói thầu số C1-QB-GD1-W1; Bám Sở TN&MT để có QĐ phê duyệt bản đồ địa chính và cắm mốc phục vụ GPMB. TDA năm thứ 2: Bám TCTL để có thỏa thuận kỹ thuật hồ sơ BCNCKT và an toàn đập; *DA Hồ Rào Nan: Tổ chức nghiệm thu mô hình thí nghiệm đập tràn; Chỉ đạo tư vấn đẩy nhanh tiến độ khảo sát TKKT, TKBVTC-DT. * Cảng cá Nhật Lệ: Bám Sở Tài chính để phân khai vốn năm 2018; Hoàn thiện thủ tục trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định Lập cam kết bảo vệ môi trường của dự án. * Hạ tầng Bắc Nam sông Gianh: Đôn đốc tư vấn đẩy nhanh tiến độ gói thầu thiết kế BVTC-DT; Khẩn trương triển khai thi công gói thầu rà phá bom mìn * Dự án Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu các xã bãi ngang, cồn bãi (dự án Tăng trưởng Xanh): Ký HĐ gói thầu tư vấn khảo sát, lập BCNCKT.
6. Các lĩnh vực: Quản lý chất lượng, kinh tế trang trại, HTX, NNNT:
- Chi cục QLCLNLS,TS: Kiểm tra theo Thông tư 45 tại 07 cơ sở SX, KD NLTS; Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, ATTP NLTS theo KH, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm cà phê
- Chi cục PTNT: Tiếp tục chỉ đạo xây dựng Đề án OCOP theo KH.
7. Công tác khác:
- Phòng KHTC: Bám UBND tỉnh có ý kiến về KH Tái cơ cấu lại Ngành NN giai đoạn 2018-2020. Chủ trì, phối hợp với VP Sở tham mưu phân bổ vốn sự nghiệp giao cho Sở thực hiện theo QĐ 825/ QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh về vốn TW CTMTQG XDNTM 2018. Chủ trì theo dõi, nắm tình hình triển khai chính sách NN của các đơn vị, địa phương, cập nhật tình hình và BC LĐS hàng tháng; TM báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu NN (BC Bộ trước 15/8/2018).
 - Phòng TCCB: Tiếp tục tham mưu công tác nhân sự một số phòng, đơn vị; Đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác CCHC, rà soát đơn giản hóa TTHC; tinh giản biên chế. Tham mưu điều chỉnh QH cán bộ lãnh đạo cấp Sở quản lý. Rà soát công tác tuyển dụng VC của các đơn vị sự nghiệp.
- Phòng KHCNMTHTQT: Theo dõi, tham mưu hỗ trợ các DN NN CNC, nắm lại tình hình hoạt động của các Dự án chăn nuôi, nhất là các Dự án CN có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.; Phối hợp thực hiện tốt Dự án SNV; SRDP
- Thanh tra Sở: Triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra hành chính 2018. Xem xét lại trách nhiệm quản lý con dấu KSGM của chi cục CNTY.
- Văn Phòng Sở: Tiếp tục theo dõi tham mưu xử lý VB trên phần mềm; kiểm soát thể thức VB đơn vị trình LĐS, phối hợp phòng KHTC nắm tiến độ tham mưu VB tỉnh giao; cập nhật thông tin báo chí liên quan ngành.
- Công tác Đảng: Triển khai theo chỉ đạo, KH của Đảng ủy Sở.
- Công đoàn ngành: Phối hợp với chuyên môn tiếp tục phát động các phong trào thi đua triển khai nhiệm vụ, KH 2018.

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo để các phòng ban, đơn vị căn cứ triển khai./. 

[Trở về]