Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo về việc treo Quốc kỳ dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2019 
 Ngày 26/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 1393/TB-UBND về việc treo Quốc kỳ dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2019 với nội dung cụ thể như sau:
 Căn cứ Bộ luật Lao động về thời gian nghỉ các ngày lễ lớn trong năm; Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 02/10/2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sử dụng Quốc kỳ, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo thời gian treo Quốc kỳ dịp Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2019 như sau:

- Dịp lễ Quốc khánh 02/9/2019 đúng vào ngày làm việc (Thứ 2), nên các cơ quan, đơn vị nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bố trí cán bộ, chiến sỹ trực trong ngày nghỉ để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

- Các cơ quan, đơn vị, công sở, trường học và hộ gia đình trong toàn tỉnh treo Quốc kỳ trong ngày 02/9/2019 (Thứ 2).

Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

Nguồn: Thông báo số 1393/TB-UBND ngày 26/8/2019

[Trở về]