Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo về việc treo Quốc kỳ nhân dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế lao động 01 tháng 5 
 Ngày 26/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 591/TB-UBND về việc treo Quốc kỳ nhân dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế lao động 01 tháng 5 với nội dung cụ thể như sau:
 Căn cứ Bộ luật Lao động về thời gian nghỉ các ngày lễ lớn trong năm; Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 02/10/2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sử dụng Quốc kỳ; Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo thời gian treo Quốc kỳ dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2018 như sau:

Các cơ quan, đơn vị, công sở, trường học và hộ gia đình trong toàn tỉnh treo Quốc kỳ từ ngày 30/4/2018 đến hết ngày 01/5/2018 trong dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bố trí cán bộ, chiến sỹ trực trong những ngày nghỉ để kịp thời giải quyết các công việc phát sinh.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.


Nguồn: Thông báo 591/TB-UBND ngày 26/4/2018

[Trở về]