Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn kỳ xét tuyển HĐLĐ làm việc tại BQL Dự án FMCR Quảng Bình 
[Trở về]