Bản in     Gởi bài viết  
Thủy sản Quảng Bình và "thẻ vàng" EC 

Tháng 10/2017, Ủy ban Châu Âu (EC) đã phạt "thẻ vàng" với hoạt động đánh bắt khai thác thủy sản của Việt Nam do chưa tuân thủ các quy định IUU của họ. Việc EC phạt "thẻ vàng" với các lô hàng hải sản của Việt Nam sẽ tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh, đánh bắt cá bởi đây là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ 2 của Việt Nam, luôn chiếm trên 17% tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 năm qua.

Quyết định phạt "thẻ vàng" của EC được công khai trên các website và đang làm mất uy tín nghiêm trọng với hải sản Việt Nam. Đến cuối tháng 4/2018, khi có kết quả của đoàn kiểm tra của Tổng vụ Các vấn đề về biển và thủy sản của Uỷ ban Châu Âu (DGMARE) về việc triển khai các quy định về IUU của EC, sẽ có ba khả năng xảy ra với Việt Nam. Một, nếu Việt Nam triển khai đầy đủ, toàn bộ các quy định của Uỷ ban Châu Âu (EC) với các minh chứng cụ thể thì tình trạng cảnh báo sẽ được dỡ bỏ. Hai, nếu việc triển khai các quy định của EC về IUU có tiến bộ, EC có thể gia hạn để hoàn thiện các nội dung còn thiếu. Ba, trong trường hợp cảnh báo của EC không được thực hiện, triển khai không hiệu quả, EC sẽ ban hành biện pháp "thẻ đỏ" đối với thủy sản Việt Nam. Và khai thác thủy sản Quảng Bình cùng không nằm ngoài tác động chung đó.
Luật Thủy sản Việt Nam 2017 đã quy định 14 nhóm hành vi bất hợp pháp khi khai thác trên biển như: khai thác thủy sản không có giấy phép; khai thác thủy sản trong vùng cấm khai thác, trong thời gian cấm khai thác, vận chuyển thủy sản cấm khai thác, khai thác loài thủy sản có kích thước nhỏ hơn quy định, sử dụng nghề, ngư cụ khai thác bị cấm; khai thác trái phép loài thủy sản thuộc Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức nghề cá khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ khác; khai thác thủy sản vượt sản lượng theo loài, khai thác sai vùng, quá giới hạn, quá hạn ghi trong giấy phép; che giấu, giả mạo hoặc hủy chứng cứ vi phạm quy định liên quan đến khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; ngăn cản, chống đối người có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, giám sát sự tuân thủ đối với các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản...
Riêng đối với tỉnh ta, ngư dân thường vi phạm như không ghi, ghi không đầy đủ, không đúng, không nộp nhật ký khai thác thủy sản, không báo cáo theo quy định, sử dụng xung điện và chất liệu nổ khi khai thác thủy sản và khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài. Tình trạng tàu cá của các ngư dân trong tỉnh vi phạm các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp không chỉ gây nguy hại đến tài sản, tính mạng của ngư dân do không đảm bảo an toàn cho người, tàu cá khai thác trên biển, bị nước ngoài tạm giữ trong thời gian dài, tịch thu, đốt tàu cá, phạt tiền rất cao khi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển của nước sở tại mà còn làm suy giảm nguồn lợi thủy sản do sử dụng các nghề, phương thức khai thác hủy diệt như chất nổ, xung điện, chất độc, kích thước mắt lưới nhỏ hơn cho phép, khai thác trong thời kỳ cá sinh sản đã hủy hoại môi trường sống của loài thủy sản. Không những thế, hành vi đó còn ảnh hưởng đến sản xuất, lợi ích kinh tế của chính các chủ tàu cá trong từng chuyến biển và cả ngành thủy sản. Sản phẩm khai thác bất hợp pháp sẽ không được xuất khẩu, giá bán thủy sản thấp gây nên thu nhập kinh tế sẽ sụt giảm.
 

Quyết định phạt "thẻ vàng" của EC được công khai trên các website và đang làm mất uy tín nghiêm trọng với hải sản Việt Nam. Đến cuối tháng 4/2018, khi có kết quả của đoàn kiểm tra của Tổng vụ Các vấn đề về biển và thủy sản của Uỷ ban Châu Âu (DGMARE) về việc triển khai các quy định về IUU của EC, sẽ có ba khả năng xảy ra với Việt Nam. Một, nếu Việt Nam triển khai đầy đủ, toàn bộ các quy định của Uỷ ban Châu Âu (EC) với các minh chứng cụ thể thì tình trạng cảnh báo sẽ được dỡ bỏ. Hai, nếu việc triển khai các quy định của EC về IUU có tiến bộ, EC có thể gia hạn để hoàn thiện các nội dung còn thiếu. Ba, trong trường hợp cảnh báo của EC không được thực hiện, triển khai không hiệu quả, EC sẽ ban hành biện pháp "thẻ đỏ" đối với thủy sản Việt Nam. Và khai thác thủy sản Quảng Bình cùng không nằm ngoài tác động chung đó.
Luật Thủy sản Việt Nam 2017 đã quy định 14 nhóm hành vi bất hợp pháp khi khai thác trên biển như: khai thác thủy sản không có giấy phép; khai thác thủy sản trong vùng cấm khai thác, trong thời gian cấm khai thác, vận chuyển thủy sản cấm khai thác, khai thác loài thủy sản có kích thước nhỏ hơn quy định, sử dụng nghề, ngư cụ khai thác bị cấm; khai thác trái phép loài thủy sản thuộc Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức nghề cá khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ khác; khai thác thủy sản vượt sản lượng theo loài, khai thác sai vùng, quá giới hạn, quá hạn ghi trong giấy phép; che giấu, giả mạo hoặc hủy chứng cứ vi phạm quy định liên quan đến khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; ngăn cản, chống đối người có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, giám sát sự tuân thủ đối với các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản...
Riêng đối với tỉnh ta, ngư dân thường vi phạm như không ghi, ghi không đầy đủ, không đúng, không nộp nhật ký khai thác thủy sản, không báo cáo theo quy định, sử dụng xung điện và chất liệu nổ khi khai thác thủy sản và khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài. Tình trạng tàu cá của các ngư dân trong tỉnh vi phạm các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp không chỉ gây nguy hại đến tài sản, tính mạng của ngư dân do không đảm bảo an toàn cho người, tàu cá khai thác trên biển, bị nước ngoài tạm giữ trong thời gian dài, tịch thu, đốt tàu cá, phạt tiền rất cao khi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển của nước sở tại mà còn làm suy giảm nguồn lợi thủy sản do sử dụng các nghề, phương thức khai thác hủy diệt như chất nổ, xung điện, chất độc, kích thước mắt lưới nhỏ hơn cho phép, khai thác trong thời kỳ cá sinh sản đã hủy hoại môi trường sống của loài thủy sản. Không những thế, hành vi đó còn ảnh hưởng đến sản xuất, lợi ích kinh tế của chính các chủ tàu cá trong từng chuyến biển và cả ngành thủy sản. Sản phẩm khai thác bất hợp pháp sẽ không được xuất khẩu, giá bán thủy sản thấp gây nên thu nhập kinh tế sẽ sụt giảm.
 

Thùy Trang

[Trở về]