Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về khai thác IUU 

 Chiều ngày 4-10, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Uỷ ban Châu Âu (EC) về chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tham dự cuộc họp có đại diện các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

 Nhận thức việc triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ là nhiệm vụ quan trọng của địa phương, góp phần tháo gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của EC, thời gian qua, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện công tác chống khai thác IUU theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương phù hợp với tình hình nghề cá của tỉnh; đồng thời quán triệt đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện. Từ khi triển khai thực hiện công tác chống IUU, hoạt động khai thác IUU trên địa bàn tỉnh ta đã giảm, đặc biệt tình trạng tàu giã cào khai thác sai tuyến đã giảm đáng kể so với các năm trước; tàu cá khai thác thuỷ sản trái phép tại vùng biển nước ngoài ít hơn so với cùng kỳ năm 2017.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chống khai thác IUU vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như tình trạng vi phạm khai thác IUU tuy có giảm nhưng chưa được ngăn chặn triệt để, vẫn còn tình trạng tàu giã cào khai thác thuỷ sản trái phép tại vùng biển ven bờ, sử dụng chất nổ, xung điện khai thác thuỷ sản, nhất là tàu cá vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài; số lượng tàu cá được kiểm tra xuất bến, nhập bến đạt tỷ lệ thấp; chưa giám sát được hành trình tàu cá hoạt động trên biển theo hình thức tự động...

Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp về chống khai thác IUU


Tại buổi họp, đại diện các địa phương đã trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến các hoạt động khai thác IUU, chủ yếu là năng lực quản lý tàu cá, sản phẩm khai thác của cơ quan chức năng còn nhiều hạn chế; tình trạng tàu giã cào ngoại tỉnh khai thác sai tuyến theo lối tận diệt vẫn còn diễn ra, gây ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi thuỷ sản và hoạt động đánh bắt ven bờ của ngư dân tỉnh ta; vấn đề cấp giấy phép đánh bắt chung vịnh Bắc bộ cho tàu cá xa bờ còn bất cập...
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao vai trò của các sở, ngành, địa phương trong việc tuyên truyền về chống khai thác IUU, nhờ đó, nhận thức của cán bộ quản lý và ngư dân về công tác chống khai thác IUU đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cấp bách theo Công điện 1257/CĐ-TTg ngày 19/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ nhằm khắc phục cảnh báo "thẻ vàng" của EC, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cần các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền cho các tàu cá và tổ chức, cá nhân hoạt động thuỷ sản tại cảng cá chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU; tăng cường rà soát, phân loại tàu cá, đồng thời tổ chức tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Quảng Bình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tàu cá có dấu hiệu vi phạm khai thác IUU, nhất là đối với các tàu giã cào ngoại tỉnh khai thác sai tuyến; không thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các tàu cá có chuyến biển vi phạm khai thác IUU; khẩn trương đầu tư, nâng cấp, mở rộng các cảng cá trọng điểm, thành lập thêm Trạm bờ và hướng dẫn ngư dân nâng cấp thiết bị VX 1700 lắp đặt trên tàu cá để quản lý tàu cá theo quy định; giao Sở Nông nghiệp-PTNT chủ trì chuẩn bị các điều kiện để làm việc với đoàn kiểm tra của EC về khai thác IUU trong thời gian tới...


Ngọc Lan

 

[Trở về]