Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục thực hiện công tác chống khai thác IUU 
 Ngày 21/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1896/UBND về việc tiếp tục thực hiện công tác chống khai thác IUU.
 Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ven biển đề cao trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống khai thác IUU; đẩy mạnh phổ biến, quán triệt nội dung Công văn số 81-CV/TW ngày 20/3/2020 của Thường trực Ban Bí thư, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống khai thác IUU; Công văn số 908-CV/TU ngày 15/4/2020 của Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng chống khai thác IUU cho cán bộ và Nhân dân nắm chắc, hiểu rõ và tuân thủ thực hiện các giải pháp, quy định về chống khai thác IUU; tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung, giải pháp tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 188 tỉnh ngày 24/7/2020 (Thông báo số 2647/TB-VPUBND ngày 29/7/2020 của Văn phòng UBND tỉnh); xác định việc thực hiện công tác chống khai thác IUU, khắc phục thẻ vàng của EC là nhiệm vụ cần tập trung nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt vì một nghề cá phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, tạo sinh kế lâu dài cho ngư dân.
Cùng với đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn quy định về chống khai thác IUU, Luật Thủy sản 2017 và văn bản hướng dẫn thi hành cho ngư dân trên địa bàn hiểu rõ để triển khai thực hiện, nhất là không vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép; hoàn thành đánh dấu tàu cá; lắp đặt, sử dụng thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên; ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã thực hiện có hiệu quả Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh; quản lý tốt tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 06m; sớm hoàn thành bàn giao hồ sơ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06m trở lên; triển khai quyết liệt kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm về khai thác thuỷ sản, khai thác IUU trong vùng biển ven bờ theo phân cấp quản lý, nhất là việc sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc khai thác thủy sản; rà soát, lập danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác IUU để có giải pháp giám sát, ngăn chặn từ xa; khẩn trương chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng tuyến biển trên địa bàn, các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh khi có thông tin tàu cá vượt ranh giới trên biển và kiên quyết xử lý vi phạm theo quy định.

Đặc biệt, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh trong triển khai các nhiệm vụ thực hiện công tác chống khai thác IUU và đảm bảo an ninh, an toàn cho các đoàn thanh tra trong thời gian làm việc tại tỉnh...

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]