Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 

 Sáng ngày 26/4/2018, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình quản lý, bảo vệ rừng năm 2017, triển khai phương án, nhiệm vụ năm 2018, do đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

 

Năm 2017, tổng diện tích rừng trên địa bàn tỉnh là 584.424 ha. Độ che phủ rừng đạt 67%, giảm 0,5% so với năm 2016 do những thiệt hại của bão số 10/2017 gây ra. Thời gian qua, các cấp, ngành địa phương trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, tập huấn nâng cao năng lực bảo vệ và phát triển rừng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong năm, các địa phương, đơn vị đã thực hiện giao khoán bảo vệ rừng 260.118 ha, đạt 100% kế hoạch. Bên cạnh đó, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, tình trạng cháy rừng vẫn còn xảy ra; chỉ tính riêng mùa khô năm 2017 đã có 08 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 54,8 ha, tăng 03 vụ so với năm 2016. Các địa phương đã phát hiện 23 điểm phát lửa trong rừng, ven rừng và đã tổ chức chữa cháy kịp thời nên không gây thiệt hại tới tài nguyên rừng. Cùng với đó, công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng được chú trọng; các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện, lập biên bản và xử lý 1.069 vụ, giảm 69 vụ so với năm 2016.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ, phát triển rừng và sản xuất kinh doanh lâm nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn như tình hình phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác lâm sản trái phép còn diễn ra; công tác phục hồi, bảo vệ rừng tại gốc chuyển biến còn chậm; số vụ cháy rừng và diện tích rừng bị cháy tăng so với cùng kỳ; sản lượng khai thác, năng suất và giá trị rừng trồng chưa được cải thiện; việc thu dọn, tận thu, vệ sinh rừng, trồng dặm, trồng lại diện tích rừng bị đỗ gãy sau bão còn chậm…

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành địa phương đã có nhiều ý kiến thảo luận nhằm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy và phát triển rừng bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương, đơn vị trong công tác bảo vệ, phát triển rừng; đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, các ngành chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô, hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra; theo dõi chặt chẽ diễn biến rừng từ địa bàn đến cơ sở. Đặc biệt, đồng chí yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương rà soát điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng; chú trọng phát triển rừng, nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018.

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]