Bản in     Gởi bài viết  
Tình hình hư hỏng, xuống cấp các hồ đập trước mùa mưa bão 

 Toàn tỉnh có 150 đập, hồ chứa thủy các loại, 01 hồ thủy điện với tổng dung tích trữ các đập, hồ chứa khoảng 560 triệu m3 phục vụ tưới cho trên 55.000 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi và sinh hoạt. Trong đó có 20 hồ đập, hồ chứa lớn (16 hồ do Công ty TNHH MTV KTCTTL quản lý, 04 hồ do UBND cấp xã quản lý: Hồ Đập Làng, Long Đại, Mù U, Bưởi Rỏi); 130 hồ đập, hồ chứa vừa và nhỏ (01 hồ do Công ty TNHH MTV KTCTTL quản lý, số còn lại do UBND cấp xã quản lý).

 Hiện nay nhiều hồ, đập đã có tuổi thọ 30 đến 40 năm, được xây dựng trong thời kỳ đất nước khó khăn, quy mô còn hạn chế, công nghệ thi công lạc hậu, chịu tác động của mưa bão, lũ lụt nên đã xuống cấp, hư hỏng nặng, nhất là các hồ, đập nhỏ do các địa phương quản lý.
Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/4/2018 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018, trong tháng 5 và tháng 6, Chi cục Thủy lợi đã chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, trong đó tập trung kiểm tra, đánh giá tình hình hư hỏng các hồ, đập.
Qua kiểm tra cho thấy có toàn tỉnh trên 12 hồ, đập bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Đặc biệt có 10 hồ, đập bị hư hỏng nặng, nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão năm 2018 nếu không được sửa chữa, gia cố kịp thời, gồm: Hồ Cơn Ruộng, Trôốc Vực, Đập Chuồn Chuồn (huyện Bố Trạch); hồ Khe Cừa, hồ ổ Gà, hồ Đồng Mười (huyện Quảng Trạch); đập tràn Rào Sen A (huyện Lệ Thủy), đập Rẫy Họ (Thành phố Đồng Hới); hồ Điều Gà, Đập Mỹ Trung (huyện Quảng Ninh). Trong số đó, có những hồ, đập đã bị sự cố trong mùa bão, lũ năm 2016, 2017 nhưng vẫn chưa được khắc phục, sửa chữa như: Đập Chuồn Chuồn, Hồ Đồng Mười, Đập Rẫy Họ.
Trên cơ sở tình hình thực tế, kết quả kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các hồ, đập Chi cục Thủy lợi đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo, đề xuất UBND tỉnh danh mục các hồ đập hư hỏng nặng với tổng kinh phí đầu tư sửa chữa, nâng cấp dự kiến là 58,0 tỷ đồng. Nguồn kinh phí sẽ đề xuất Chính phủ hỗ trợ để sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước năm 2018, nguồn ngân sách tỉnh và nguồn vốn khác trong thời gian tới.
Trong khi chưa được đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình, Chi cục Thủy lợi đề nghị các địa phương, đơn vị quản lý công trình chịu trách nhiệm tổ chức theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, tăng cường kiểm tra, phát hiện những sự cố bất thường xảy ra để chủ động có biện pháp xử lý, ứng phó kịp thời; chủ động huy động các nguồn lực của địa phương, đơn vị, các nguồn lực hợp pháp khác để sửa chữa, xử lý các hư hỏng, các hạng mục bị sự cố; đồng thời xây dựng phương án phòng, chống lụt bão bảo đảm an toàn cho các hồ, đập và vùng hạ du các hồ chứa nước.


Nguyễn Thành Long
Chi cục Thủy lợi

[Trở về]