Bản in     Gởi bài viết  
Tình hình tổ chức quản lý, bảo vệ đê điều ở các địa phương 

 Đến nay các văn bản Quy phạm pháp luật về đê điều khá đầy đủ bao gồm Luật đê điều; Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê Điều; Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân tại các xã có đê trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác quản lý và phạm vi bảo vệ đê điều tỉnh Quảng Bình.

 Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ có UBND huyện Bố Trạch là thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân theo Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của UBND tỉnh nhưng tổ chức quản lý chưa thực sự hiệu quả, các huyện, thành phố, thị xã còn lại chưa triển khai thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân theo quy định mà giao cho thôn quản lý hoặc giao cho đội xung kích của xã quản lý. Chính vì thế công tác quản lý, bảo vệ đê điều ở các địa phương còn buông lỏng quản lý, nể nang nên không kiên quyết xử lý vi phạm hành chính và việc cấp phép quyền sử dụng đất chồng lấn vào phạm vi bảo vệ đê điều do đó tình trạng vi phạm, lấn chiếm phạm vi bảo vệ đê điều xảy ra khá nghiêm trọng, phổ biến, thậm chí nhiều tổ chức, cá nhân, hộ gia đình ngang nhiên sử dụng phạm vi bảo vệ đê điều vào mục đích riêng; làm nhà, xây dựng công trình làm bãi tập kết vật liệu trong hành lang bảo vệ đê điều.
Vì vậy để tổ chức quản lý, bảo vệ đê điều ở các địa phương đảm bảo đúng pháp luật và hiệu quả cần có một số giải pháp cụ thể như: UBND cấp huyện phải khẩn trương triển khai thực hiện việc thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân theo Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của UBND tỉnh; Tổ chức cắm mốc km, biển báo các loại và mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đê điều trên thực địa cho tất cả các tuyến đê được phân cấp và xử lý công trình nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê điều. UBND cấp xã thường xuyên kiểm tra các tuyến đê để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm phạm vi bảo vệ đê điều; tăng cường hơn nữa việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn. Cùng với đó, các cấp chính quyền địa phương trong phạm vi thẩm quyền của mình cần kiên quyết xử lý đảm bảo tính răn đe để phạm vi bảo vệ đê điều được đảm bảo đúng quy định.

Đê hữu sông Gianh xã Phù Hóa (huyện Quảng Trạch) bị lấn chiếm thành nơi tập kết các loại vật liệu xây dựng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn hành lang bảo vệ đê theo quy định của pháp luật


Nguyễn Đức Toàn
Chi cục Thủy lợi

 

[Trở về]